Lokalpolitik

Tilslutning til mere åbenhed

SINDAL:Kopi-kontoen på kommunens budget skal formentlig pumpes en smule op i nærmeste fremtid Der tegner sig således en pæn tilslutning til et forslag, som kom fra en borger tidligere på året, nemlig, at bilagene til både kommunalbestyrelsens og udvalgenes dagsordner offentliggøres sammen med de enkelte dagsordner. Økonomiudvalget var de første til at drøfte ønsket om at sætte mere lys på de kommunale A4-ark, og her indstillede man, at bilagene til både kommunalbestyrelsens og udvalgenes møder fremover skal sendes med dagsordenen ud på biblioteket. Hvis man vil kigge den kommunale beslutningsproces efter i sømmene i form af bilags-granskning er kutymen i dag, at man møder op på kommunekontoret for at se en sags akter. Der er dog ikke lagt op til den øgede åbenhed kommer til at gælde de personer, som i forvejen har abonnement på en dagsorden - det drejer sig omkring 25 personer. Tre af syv Nu har fagudvalgene ligeledes behandlet forespørgslen, og både socialudvalget og kulturudvalget kan tilslutte sig økonomiudvalgets indstilling - dog skulle der en afstemning til i socialudvalget. Kun udvalget for teknik og miljø har paraderne oppe. Udvalget kan godt tilslutte sig, at bilag til kommunalbestyrelsens dagsorden mangfoldiggøres på biblioteket, men udvalgets egne bilag mener man kun skal sendes til udvalgsmedlemmerne. Da spørgsmålet blev drøftet, kunne mødet kun mønstre tre af syv udvalgsmedlemmer, så helt formelt var udvalget ikke beslutningsdygtigt. Forbehold Kommunaldirektør Jens Peter Møller formoder, at spørgsmålet om bilagene er med på kommunalbestyrelsens oktobermøde. Med til politikernes indstilling af den øgede åbenhed er dog også et forbehold, idet man vil forbeholde sig ret til at undlade at sende visse bilag i særlige tilfælde. I forbindelse med drøftelserne har forvaltningen undersøgt, hvorledes fremgangsmåden er i en række andre kommuner i Vendsyssel. Her fremgår det eksempelvis, at Hjørring, Løkken-Vrå, Hirtshals og Skagen ikke per automatik sender bilagene ud med dagsordenen. Borgmester Søren Risager (V) har tidligere oplyst, at han ser de udsendte bilag til biblioteket som start på en proces, der bør munde ud i, at bilagene offentliggøres på kommunens hjemmeside.