Forsikringsvirksomhed

Tilstandsrapport

@Brød.9.uncial.Taz:? Vi har kig på et nyopført hus på en mark udenfor byen. Bygmesteren har fået udarbejdet en tilstandsrapport og præsenterer os for en ejerskifteforsikring, som om det var et gammelt hus, vi ønskede at købe. Kan han det? Gælder ordningen med tilstandsrapporter også for nyopførte huse? Bliver bygmesteren så frigjort fra sit ”sælgeransvar”, som om han var en privat person, der solgte sit eget hus? @Brød.9.uncial.Taz:! Ordningen med tilstandsrapporter og ejerskifteforsikringer kaldes også Huseftersynsordningen og blev vedtaget lovmæssigt i 1996 som et bud på at øge forbrugersikkerheden når private personer handlede hus med hinanden. Ordningen – som er frivillig - består meget kort fortalt af to elementer: For det første en tilstandsrapport (som sælger får udarbejdet af en beskikket bygningssagkyndig), som beskriver, hvilke synlige skader et hus har. Og for det andet indeholder ordningen en ejerskifteforsikring, som sælger skal indhente tilbud på og betale halvdelen af præmien (hvis køber ønsker at tegne forsikring) – forsikringen skal, med visse undtagelser, dække skader som følge af skjulte fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Fordelene ved ordningen er, at sælger (i al væsentlighed) fraskriver sig sit ansvar for fejl og mangler, mens køber dels får en skadesrapport på huset, dels mulighed for at forsikre sig mod de skjulte fejl og mangler, som sælger altså ikke længere har ansvaret for. Sådan fungerer ordningen, når der handles hus mellem to private. I jeres tilfælde er situationen en anden. Sælger af huset – bygmesteren - er ikke privat men en professionel part, der har opført huset med salg for øje. Han kan stadig godt anvende huseftersynsordningen, dvs. få udført en tilstandsrapport og indhente tilbud på ejerskifteforsikring til jer, men han fraskriver sig ikke dermed sit ansvar for fejl og mangler. Det kan han som bygmester ikke fraskrive sig. Hans incitament til at få udført tilstandsrapport kan altså udelukkende være at gøre huset mere salgbart, fordi køber kan tegne ejerskifteforsikring og dermed opnå øget tryghed, og fordi tilstandsrapporten (forhåbentlig) viser, at huset ikke har nogen synlige skader. Med venlig hilsen Poul Erik Marcussen