Tilstrækkeligt antal patienter skal sikre kvaliteten

Patienter 10. januar 2003 01:00

AALBORG: Hvis der mangler by-pass patienter både i Aalborg og i Skejby i forhold til prognoserne, må der først og fremmest fyldes op i Aalborg, så det nordjyske hjertecenter kan bevare sin ekspertise og den høje lægefaglige kvalitet. Det betyder mindst 600 operationer om året. Det er udgangspunktet, når nordjyske fagfolk - sundhedsforvaltning og amtspolitikere - holder på, at virkelighedens tal skal lægges til grund for den aftale, som skal indgås mellem de to hjertecentre om, hvem der skal lave hvor meget. I 2002 nåede Aalborg ikke - som heller ikke de tidligere år - op på de 600 by-pass operationer, og Skejby Sygehus kom ikke langt over det magiske tal. - Sagen er, at udviklingen i antallet af patienter, der har brug for denne form for indgreb, er stagnerende og endda svagt faldende, siger formanden for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt, Karl H. Bornhøft. Udvalget holdt møde i går, og her var der enighed om, at målet om at opretholde det faglige niveau skal forfølges. - Jeg sætter min lid til, at min kollega i Århus har udtalt, at man ikke der har planer om at fratage Aalborg vores hjertecenter endsige udhule niveauet, så jeg forventer, vi får en aftale, som er lige så god i virkeligheden som på papiret, siger Karl H. Bornhøft. Han er i øvrigt set fra et patientsynspunkt vældig tilfreds med udviklingen, eftersom ballonbehandling både er mere skånsom og mindre farlig for patienterne, og fordi holdbarheden af behandlingen har vist sig vældig god. - Udviklingen på dette område er gået hurtigere, end man havde forudset, og det er det, der skal tages højde for, når kirurgien planlægges, siger han. Niveauet på det felt skal naturligvis fastholdes.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...