Tilsyn afviser klage over sauna-gebyr

AFGØRELSE Nibe Svømmeklub underkendt i hed sag om brugerbetaling

NIBE:En seks år gammel sag om kommunens ret til at opkræve gebyr for brug af saunaerne i Nibe Svømmebad synes nu endeligt afgjort - til kommunens fordel. Tilsynet med kommuner under Statsamtet afviser pure en principiel klage fra Nibe Svømmeklub over gebyret, men tilføjer, at "gebyret ikke må overstige kostprisen". Tilsynet henviser til dets forgænger Tilsynsrådets afgørelse 10. september 199, hvor klagen over gebyret også blev afvist. - En sauna kan ikke anses for fornødent udstyr til en svømmehal, da fornødent udstyr alene er fornødne birum, inventar og undervisningsmateriel", lød det i en udtalelse dengang. Tilsynsrådet lagde også vægt på, at kommunen stiller en facilitet til rådighed, den ikke er forpligtet til, og at det er kutyme at opkræve gebyr til dækning af sauna-udgifter. Statsamtets tilsyn med kommuner tilføjer i sin afgørelse, at Nibe Kommune er berettiget til at opkræve gebyr, selv om udgifterne til renovering af saunaerne måtte være betalt. Tilsynet er dog enig i, at en del af indtægterne fra alle brugere - også indtægter fra salg af 10-turs- og månedkort - skal indgå på saunakontoen til betaling af udgifter, og kommunen er nu bedt om at svare på, hvad den agter at gøre i den anledning.