Børnepasning

Tilsyn dagplejere halter

Viceborgmester sur efter ønske om 20 ekstratimer er afvist INDFLYDELSE: Viceborgmester Gitte Rubæk

NØRAGER:Næste års budget for Nørager Kommune blev endeligt godkendt på kommunalbestyrelsesmødet tirsdag aften. Tilbage sidder medlemmerne af kultur- og socialudvalget med en utilfredshed over, at de efter eget udsagn to gange blev underkendt af økonomiudvalget i spørgsmålet om placering af ny børnehave og et ønske om 20 ekstratimer til pædagogisk tilsyn med kommunens dagplejere. Især afvisningen af det sidste punkt fik viceborgmester Gitte Rubæk (L) til i klare vendinger at kritisere økonomiudvalget. - Fra K/S-udvalgets side havde vi indstillet til økonomiudvalget, at vi med det stigende børnetal ønskede 20 ekstratimer til dagplejetilsyn. Dette blev afvist, og det finder jeg helt urimeligt, når økonomiudvalget i spørgsmålet om placering af en ny børnehave på punktet før næste års budget var klar til at accepteret en årlig merudgift på 400.000 kroner ved en placering i Rørbæk, forklarer Gitte Rubæk. Hun forstår ikke økonomiudvalgets afvisning af flere ressourcer til pædagogisk tilsyn med de mange dagplejere, noget både forældre og dagplejere længe har efterlyst. - Og uanset at økonomiudvalget siger de vil forsøge at løse problemet ved omrokeringer i centraladministrationen, så er det jo ikke kontorassistenter, men pædagogtimer, vi efterlyser i K/S-udvalget, påpeger Gitte Rubæk og tilføjer: - Jobbet som dagplejer er jo et ensomt job,og de fleste af dem er jo uden pædagogisk uddannelse og har derfor behov for faglig sparring. Som valgt medlem af kommunalbestyrelsen vil hun ikke som en del af k/S-udvalget acceptere at få frataget sin kompetence af økonomiudvalget. - Det gør mig smaddersur, at økonomiudvalget ved en ændringsmanøvre ved at sætte børnepasning som første punkt på dagsordenen på kommunalbestyrelsesmødet reelt underkender vores ønske om de 20 ekstra tilsynstimer og dermed K/S-udvalgets kompetence. Derfor vil jeg have lov til ind i- mellem at være skarp i tungen i byrådssalen, understreger Gitte Rubæk. Pædagogisk rokade Borgmester Poul Larsen (K) afviser Gitte Rubæks kritik. - Ønsket om de 20 ekstra- timer er ikke droppet fra økonomiudvalgets side. Men hun må forstå, at personaleansættelser i centraladministrationen her på kommunekontoret hører ind under vores og chefgruppens ansvarsområde, påpeger Poul Larsen. Han tilføjer, at økonomiudvalget vil forsøge at løse ønsket om en halvtidsstilling til tilsyn med dagplejere ved omrokeringer. - Noget af pædagogernes administrative arbejde kan jo klares af kontorassistenter, så der frigives pædagogtimer til dagplejetilsyn, forklarer han. En person til 138 børn Ifølge leder af børnepasningsafdelingen, Annette Søegaard, er der i øjeblikket 34 kommunale dagplejere, der passer 138 børn. En pædagog har i øjeblikket tilsynet med samtlige dagplejere, både de uanmeldte besøg og den rådgivende rolle. Tilsyn med institutioner står hun selv for.