EMNER

Tilsyn hører ikke under Folketinget

GYLLE:Knud Gammelgaard udtaler i NORDJYSKE 28. september, at det ikke er lykkedes ham at få Venstres politikere i tale her iblandt undertegnede. Knud Gammelgaard glemmer imidlertid at oplyse fakta i sagen. Vi har jo talt sammen, men det er korrekt, at jeg ikke har aflagt Knud Gammelgaard et besøg. Helt konkret drejer det sig om Knud Gammelgaards protest over placering af en gyllebeholder. Jeg forstår udmærket Knud Gammelgaards frustrationer, men som tidligere udtalt i telefonsamtalen, må jeg sige, at sagen er behandlet hos de myndigheder der har opgaven, nemlig Nordjyllands amt og Hirtshals kommune, hvilket Knud Gammelgaard er udmærket bekendt med. Folketinget har for år tilbage vedtaget love, der opstiller retningslinjer for miljøtilsyn og pålagt landmænd at overdække gyllebeholderne. Overholdes disse krav ikke er det den lokale myndighed, der har tilsynsforpligtigelsen og ikke Folketinget. Jeg er af den holdning, at der skal sikres en sund balance mellem landbrug og natur. Der skal være plads til både dyr og mennesker, og med det som udgangs punkt, er jeg bl.a. en af de folketingspolitikere, der er optaget af, at vi i den kommende folketingssamling evt. kan få talt os til rette omkring nye afstandskriterier og lugtvejledninger.