Socialpolitik

Tilsyn med anbragte børn får et eftersyn

Mange fejl i 16 kommuner. Aalborg evalueres først næste år.

Får plejefamilier den tilstrækkelige uddannelse? Arkivfoto: Michael Koch.

Får plejefamilier den tilstrækkelige uddannelse? Arkivfoto: Michael Koch.

Lever Aalborg Kommune op til sine forpligtelser i forhold til anbragte børn hos såvel plejefamilier som på institutioner? Det skal familie og socialforvaltningen gøre rede for ved udgangen af 1. kvartal næste år. For nylig kunne dagbladet Politiken med udgangspunkt i en rapport lavet af Ankestyrelsen fortælle, at der i 81 sager fordelt på 16 kommuner var begået fejl i mere end otte ud at ti sager. Blandt andet halter det alvorligt med de samtaler, der skal finde sted med børnene i forbindelse med de tilsyn, der skal finde sted to gange årligt på hvert anbringelsessted. Aalborg udeladt i rapport Reglerne er fastslået i "barnets reform", der trådte i kraft ved årsskiftet. Ankestyrelsens undersøgelse omfatter ikke Aalborg, og derfor havde SF'eren Jørgen Andersen, medlem af familie- og socialudvalget, anmodet om at få forvaltningen til at gøre rede for situationen i Aalborg. På seneste møde i udvalget måtte han imidlertid slå sig til tåls med, at en sådan redegørelse først vil kunne gives ved udgangen af 1. kvartal næste år. Grundig evaluering - Det er ikke sådan, at vi bare kan trykke på en it-knap, og så får vi tallene. Det kræver en grundig evaluering, siger rådmand på området Mai-Britt Iversen (S). Hun påpeger samtidig, at der er tale om et indkøringsår for "barnets reform", og at det også handler om at gøre nogle erfaringer. Hvad går godt og hvad går skidt, og så handle på det, siger rådmanden, der vedrørende undersøgelse siger, at den vil man forholde sig grundigt til, herunder de anbefalinger, styrelsen giver med hensyn til implementeringen af bestemmelserne i "barnets reform." Jørgen Andersen begrunder sin interesse for sagen med, at det er utroligt vigtigt, at udvalget får svar på, om Aalborg lever op til kravene i reformen. - Tilsyn skal fungere - De mange sager, der i medierne har været fremme om anbringelser, der er kørt af sporet, viser, hvor afgørende det er, at tilsynet fungerer, som det skal, det vil sige, at der gennemføres to årlige tilsyn, og at der i den forbindelse gennemføres samtaler med børnene. Derfor skal forvaltningen også kunne dokumentere, at tilsynene gennemføres, og at børnesamtaler finder sted, og at der for det enkelte barn laves den handleplan, der er vigtig for, at barnet kan kom-me videre i livet, siger Jørgen Andersen, som understreger, at han er klar over, at de ansatte i forvaltningen generelt har nok at se til. - Men de her børns tarv skal tilgodeses. Så må man internt vælge noget andet fra, fastslår Jørgen Andersen. På forhånd er Mai-Britt Iversen fortrøstningsfuld med hensyn til opfyldelsen af kravene. - I Aalborg har vi arbejdet med børnesamtaler i lang tid, og medarbejderne er instrueret i de ting, som "barnets reform", indebærer, siger Mai-Britt Iversen og tilføjer, at den enkelte rådgiver har fået færre sager på sit bord. Et positivt svar På sit andet spørgsmål til forvaltningen fik Jørgen Andersen umiddelbart svar, svar han i øvrigt betegner som glædeligt. - I andre kommuner har det knebet med uddannelsen af plejefamilier, og derfor havde jeg spurgt, om plejefamilierne får en tilstrækkelig uddannelse. De tal, vi fik fra forvaltningen, viser, at der er nogle meget fine grundkurser for plejefamilierne, som også løbende modtager supervision i rimelig omfang. Så på det punkt lever Aalborg Kommune op til kravene, siger Jørgen Andersen.