Tilsyn på Lundergårdhus

HJØRRING:Hjørring Kommune har siden 1. januar 2002 været forpligtet til til at føre tilsyn med de kommunale plejehjem. Kommunen skal en gang om året aflægge et anmeldt og et uanmeldt tilsynsbesøg på hvert plejehjem, og politikerne i social- og sundhedsudvalget har netop godkendt tilsynsrapporten fra et anmeldt tilsynsbesøg på Bofællesskaberne Lundergårdhus. Der er ved tilsynet lagt vægt på bløde værdier gennem interviews med pårørende, medlemmer af brugerbestyrelserne, medarbejdere og ledere. Ved tilsynsbesøget blev pårørende til to beboere interviewet på vegne af beboerne, og de pårørende har givet udtryk for, at stedet tilgodeser beboernes behov på en værdig og professionel måde. De oplever dog, at personalet ikke længere har den samme tid til spontane aktiviteter med beboerne. Der har ikke været noget, som giver anledning til bemærkninger, men der vil ved kommende tilsynsbesøg blive fulgt op på, hvordan man på stedet konkret håndterer Servicelovens bestemmelser om indgreb i selvbestemmelsesretten - herunder fysiske indgreb. Spørgsmålet om, hvorvidt yderdøren kan være låst, blev også drøftet, da det var usikkert, om det er i overensstemmelse med intentionerne i magtanvendelsesloven, at den er låst. En jurist fra Det Sociale Nævn har efterfølgende afgjort, at bestemmelserne ikke overtrædes, idet det er tilladt at låse den fælles yderdør i det omfang, man normalt holder en yderdør låst i dag- og nattetimer i almindelige beboelser. Det afgørende har været, at beboerne kan komme ud, hvis de ønsker det.