Tilsyn på plejecentrene

HOBRO:Hobro Kommunes tre plejecentre - Toftegården, Solgaven og Hobro Alderdomshjem - får hvert år tre tilsyn. Et fra embedslægen, et uanmeldt kommunalt samt et anmeldt besøg. Ved det anmeldte besøg deltager blandt andet medlemmer af Ældre- og Pensionistrådet, socialchefen og et medlem fra socialudvalget. Hvem disse er blev bestemt ved sidste socialudvalgsmøde, og det blev Erik Lassen (V), som deltager i tilsynet på Toftegården, Kris Mølgaard (S) deltager ved besøget på Hobro Alderdomshjem og socialudvalgsformand Hans Poulsen (S) deltager i tilsynsbesøget på Solgaven. Ved disse anmeldte tilsyn er der møde med plejecentrenes ledelse og tillidsrepræsentanter samt mulighed for en snak med beboerne.