Retspleje

Tilsyn skal vurdere Hou-sagen

Statsamtet skal nu afgøre, om byrådsmed-lemmerne i Hals kan gøres personligt ansvarlige i Henriette Høgsbro-sagen.

- Jeg vil spørge det kommunale tilsyn, om der er risiko for, at byrådet selv kan komme til at betale, siger Hals' borgmester Bent Sørensen. Det er statsamtmanden, der har tilsynet med kommunerne, og dermed bliver det Claus Rosholm, der skal tage stilling til, om de politikere, der stemmer for, at Hals Kommune skal gå ind i den retssag, som Henriette Høgsbro har anlagt mod kommunen, kan risikere at blive gjort økonomisk ansvarlige i sidste ende. En omfattende rapport om fyringssagen slår ellers fast, at der var tale om en usaglig afskedigelse, og at kommunen begik en række fejl, da Henriette Høgsbro blev fyret fra sin stilling som børnehaveklasseleder på Hou Skole sidste år. Rapporten fik byrådet til at beslutte sig for at få Kommunernes Landsforening, KL, til at prøve at lave et forlig med Henriette Høgsbro. I begyndelsen af januar fik hun tilbudt 100.000 kroner i erstatning. Hun fik tre dage til at tænke over tilbuddet og takkede nej. Gennem sin advokat har hun forlangt 300.000 kroner. Og dér står sagen nu. Problemet for Hals Kommune er, at det bliver mere kostbart at gå i retten end at efterkomme Henriette Høgsbros krav. Hvis den grundige rapport om fyringen står til troende, er kommunen sikker på at tabe sagen i retten og kommer dermed til at hænge på udgifter til advokat og øvrige sagsomkostninger ud over den erstatning, som sagen vil munde ud i. Ansvar Statsamtmanden ønsker ikke at give en konkret kommentar til sagen. - Jeg kan kun give en meget generel bemærkning, og det er, at det kan være ansvarspådragende, hvis det er uforsvarligt at føre en retssag i stedet for at lave et forlig. Og om det er tilfældet beror på en samlet vurdering af grundlaget for beslutningen, siger Claus Rosholm. Sagen i retten kan blive en langstrakt og dyr affære. Ud over sagens omfattende materiale ligger der nu også en 300 sider lang rapport at forholde sig til, og den bliver kommunens advokat nødt til at sætte sig grundigt ind i, da der ikke er tvivl om, at Henriette Høgsbros advokat vil bruge rapporten. Det gælder ikke mindst konklusionerne om, at der aldrig blev lavet en ordenligt partshøring i fyringssagen. I løbet af ugen er det kommet frem, at flere oppositionspolitikere er modstandere af at føre en sag, og det er derfor vigtigt for borgmesteren at holde sammen på den socialdemokratiske gruppe, som skal diskutere spørgsmålet i denne uge. - Dét slagsmål må vi tage i gruppen, og jeg håber, at vi kan gå ud med en samlet udmelding efter gruppemødet, siger Poul Erik Lyngdorf (S). Hvis byrådet ender med at gå ind i retssagen, kan der blive tale om et meget langstrakt forløb, og dermed kan sagen ende hos den nye Aalborg Kommune. Borgmester Henning G. Jensen (S) ønsker dog ikke at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt. - Men når - og hvis - jeg arver sagen i forbindelse med kommunesammenlægningen, er du velkommen til at vende tilbage, siger han.