Lokalpolitik

Tilsyn tilfreds med ankenævn

} Region Thisted under ToldSkat Nordjylland har foretaget tilsyn med det fælleskommunale skatteankenævn for Brovst, Fjerritslev og Løgstør kommuner for kalenderåret 2003. Rapporten fra tilsynet viser, at klagebehandlingen er tilfredsstillende. Ny stilling hos ungdomsklub } Børne- og Kulturudvalget har givet tilladelse til, at der oprettes en ny stilling som stedfortræder hos Den Kommunale Ungdomsskoles klubber. Stillingen har været besat på forsøgsbasis siden juni 2003, og ændrer nu status til en permanent stilling. Bestyrelsen for ungdomsskolen gør opmærksom på, at man forbeholder sig ret til at ændre stillingen såvel ressource- som indholdsmæssigt, såfremt der sker en fremtidig ændring af støttegruppens sammensætning med flere støttekrævende børn. Nu kan der stemmes til EU } Vælgere, der er forhindrede i at møde frem på valgdagen søndag 13. juni, kan nu afgive deres stemme ved valget til Europa Parlamentet. Det kan ske på rådhuset indenfor den normale åbningstid og i to ekstra perioder, lørdag 29. maj og lørdag 6. juni i tiden kl. 10-12. kettrup Salmestafetten gives videre } Tirsdag 27. april skal de aktuelle ihændehavere af salmestafet-bøgerne i Kettrup konfirmandstue præsentere og kommentere valg af salme og give salmebøgerne videre til et nyt hold. hjortdal Nyt tag kostede 345.540 kr. } En del af Hjortdal Skole har fået nyt tag. Byrådet havde bevilget 340.000 kr. til udskiftningen, og det endelige anlægsregnskab viser en samelt udgift på 345.540 kroner. Børne- og Kulturudvalget har godkendt regnskabet.