EMNER

Tilsyn uddeler kritik

Sparekassen Himmerland er solid, men Finanstilsynet kritiserer udenbys investerings- kreditter og sammenblanding af interesser

Finanstilsynet har været på ordinær inspektion i Sparekassen Himmerland. Og ved et angiveligt tilfælde er Finanstilsynets redegørelse blevet offentliggjort midt i tumulten efter direktørens afgang og politianmeldelsen af tre personer i sparekassen for kursmanipulation. Sparekassen overlevede inspektionen, uden at Finanstilsynet krævede væsentligt større nedskrivninger på dårlige lån. Og også efter besøget har sparekassen langt mere egenkapital, end det er nødvendigt for at dække tabsrisikoen. - Redegørelsens indhold tilhører overordnet den mest positive del af de redegørelser, som tilsynet har udsendt efter inspektioner, mener bankeksperten Lars Krull fra Aalborg Universitet. Ikke overraskende er bestyrelsesformand Finn Hovalt Mathiassen fra Sparekassen Himmerland helt med på den vurdering. - Vi er fortsat meget solide, og tilsynet fandt frem til, at vi havde nedskrevet tilstrækkeligt på dårlige lån, siger han. Forlod lokalområdet Selv om Finanstilsynet er tilfreds med Sparekassen Himmerlands økonomiske sundhed, så indeholder redegørelsen også kritik og løftede pegefingre. Finanstilsynet skriver således, at "sparekassen har været meget aktiv i finansieringen af investeringsprodukter - primært til kunder på Sjælland, men også til enkelte af sparekassens ansatte. Salget af disse produkter har medført store tab." Finn Mathiassen bekræfter, at sparekassen har lidt tab på at gå uden for lokalområdet med investeringskreditter til lokale. - Det er jo kirketårnsprincippet (at et pengeinstitut skal blive i sit lokalområde, red.) som tilsynet her advokerer for, og vi har betalt vores lærepenge, siger han. Finn Mathiassen afviser, at kreditter til ansatte har udgjort noget problem. - De har kun udgjort en ubetydelig del af de samlede investeringskreditter, siger han. Kritiserer udlån til fond Sparekassen Himmerland har lånt penge ud til Fonden for Sparekassen Himmerland, som ejer langt den største del af aktierne i sparekassen. - Sådan en sammenknytning bryder vi os ikke om, og derfor har vi krævet, at sparekassen skal reservere egenkapital til at dække udlånet til fonden, siger direktør Ulrik Nødgaard fra Finanstilsynet. Finn Mathiassen forklarer, at Sparekassen Himmerland naturligvis har taget tilsynets holdning til efterretning. Dobbeltrolle i udlandet Finanstilsynet har afdækket, at Sparekassen Himmerland har spillet en dobbeltrolle i forbindelse med investeringer i Østeuropa. Tilsynet konstaterer, "at sparekassen deltager i aktieinvesteringer i to østeuropæiske landbrugsselskaber sammen med sparekassens kunder. Finanstilsynet finder, at dette udgør en uheldig sammenblanding af interesser." Finn Mathiassen forklarer, at det drejer sig om investering i landbrug i Polen og Rumænien, først og fremmest gennem selskabet Dan-agro, hvor sparekassen Himmerland altså både er aktionær og har lånt aktionærer, der er kunder i sparekassen, penge til at købe deres aktier for. - Det kan godt være, at vores dobbeltrolle kan blive et problem, hvis der opstår problemer med økonomien i disse selskaber, men indtil videre er de en økonomisk succes, siger han. Den holdning synes Lars Krull er lige lovlig flot. - Det er principielt ikke sundt for et pengeinstitut at have to kasketter på i forhold til en kunde, og det har vi set talrige eksempler på i de senere år, mener Lars Krull.