Løkken

Tilsyn uden anmærkninger

LØKKEN-VRÅ:Fire besøg på lige så mange plejehjem i Løkken-Vrå Kommune uden anmærkninger. Det var resultatet af en rundtur, som Embedslægeinstitutionen foretog i begyndelsen af august i år. Besøgene fandt sted på De Gamles Hjem, Plejehjemmet Lundgården, Plejehjemmet Havgården og Gårdhusene, hvor det blev konstateret, at plejehjemmene fungerer tilfredsstillende. Embedslægen vurderede de ansattes muligheder for at gøre arbejdet ordentligt, om patientrettighederne blev overholdt og om den hygiejniske standard var tilfredsstillende - og erklærede sig tilfreds efter de fire besøg.