Tilsyn vil have forklaring om støtte og lånegarantier til fritidscenter

Byrådet skal oplyse, hvad man har gjort for at slippe ud af lovstridig lånegaranti på 1,2 mio. kr. og forklare om et ulovligt tilskud på 5,5 mio. kr.

Lokalpolitik 12. december 2004 05:00

FJERRITSLEV: Den har kostet bunker af papir og mandetimer, sagen om kommunal støtte og tilskud til den erhvervsdrivende fond Han Herred Fritidscenter. Og det er langt fra slut endnu, fremgår det af det seneste brev fra Statsamtet Nordjylland til kommunen. Statsamtet er den myndighed, der holder øje med at kommunerne overholder loven. I dette tilfælde betingelserne for at yde støtte til en erhvervsdrivende fond, der både rummer en idrætsdel, som kommunen lovligt kan støtte, og et femstjernet vandrerhjem, som man ikke må støtte. Udover at kommunalbestyrelsen i Fjerritslev skal dokumentere, at fordelingsnøglen 70/30 i fællesudgifterne til idrætsdelen og vandrerhjemmet er så objektiv som mulig, skal politikerne forklare sig på to andre punkter. Dels skal de oplyse, hvad de har gjort for at frigøre sig for en lovstridig lånegaranti på i alt 1,2 mio. kr., ydet til fonden for to lån i henholdsvis 1987 og 1994. Den besked fik kommunen af statsamtet i april i år, men har ikke svaret på den endnu. Dels skal kommunen forklare sig med hensyn til kontant støtte til centeret, nemlig et rente- og afdragsfrit lån på 1.860.000 kr., ydet til Fjerritslev Svømmehal i 1972, og en anlægsstøtte på 5,5 mio. kr., givet i 1998 til den erhvervsdrivende fond Han Herred Fritidscenter. Efter loven kan en kommune ikke give anlægsstøtte til en erhvervsdrivende fond, der både varetager kommunale og ikkekommunale opgaver, har Indenrigsministeriet gjort opmærksom på. Sådan er loven, fordi kommunen umuligt kan sikre sig, at anlægskronerne kun bruges i fondens idrætsdel. Tidligere har kommunalbestyrelsen oplyst til statsamtet, at kommunen ikke har ydet anlægskroner til vandrerhjemmet, men til svømmehal og gymnastiksal. De to områder kan altså ikke adskilles, når de indgår i samme erhvervsdrivende fond. Indenrigsministeriet anfører, at en sikker udvej til at løse det problem på er at adskille aktiviteterne, både organisatorisk og regnskabsmæssigt. Skæv konkurrence Det skyldes især det tidligere repræsentantskabsmedlem i fritidscenteret Ulrik Sørensen, Aalborg, at der fortsat bæres ved til bålet i sagen om kommunens støtte til fritidscenteret. Men også to kommunalbestyrelsesmedlemmer, Johan Svaneborg og Otto P. Kjær, begge UP, har brokket sig til statsamtet. Det går dog alene på fordelingen af fællesudgifterne. Ulrik Sørensen mener, at alle tre forhold er eksempler på konkurrenceforvridning over for det private erhvervsliv. - Selv om kommunen kun har brugt anlægskroner til idrætsdelen - og det tror jeg på - så kommer forbedringerne jo vandrerhjemmets gæster til gode, siger Ulrik Sørensen. - Mit ærinde er at få et retvisende billede af regnskaberne i vandrerhjem og fritidsdelen, og det får man kun ved at skille vandrerhjemmet ud, for eksempel som et anpartsselskab, der kan ejes af fonden, foreslår han. Borgmester Otto Kjær Larsen (V) siger om den langtrukne sag, at administrationen nu går i gang med at udarbejde et svar, der så skal gennem børne- og kulturudvalget til godkendlese i kommunalbestyrelsen, enten i januar eller februar. - Jeg ved ikke, hvornår det er klart. Vi har gang i hundredeogsytten ting lige nu, siger borgmesteren.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...