Tilsynet har aldrig spurgt til overskud

Aalborg-rådmand vil sørge for, at gentagne overskud bliver et tema i fremtidens tilsyn med boligbevægelsens regnskaber

Selv om mange almene boligafdelinger i Nordjylland kører med overskud år efter år, har det kommunale tilsyn i eksempelvis Aalborg Kommune aldrig på eget initiativ fundet anledning til at undersøge, om der konsekvent underbudgetteres i en afdeling, og om huslejen i virkeligheden kunne sættes ned. - Normalt har vi været mere opmærksomme på underskud end overskud. Vores primære kontrol af afdelinger går på vedligeholdelsesplanen, henlæggelser og forbrug, siger kontorchef Kim Pedersen, Aalborg Kommune. Han understreger dog, at havde et overskud sprunget kraftigt i øjnene, ville tilsynet have reageret. - Det er vores opfattelse, at den del kører helt fornuftigt, siger Kim Pedersen. I de tilfælde, hvor beboere har henvendt sig til kommunen og klaget over høj husleje samtidig med, at afdelingen har kørt med overskud, har kommunen gjort afdelingen opmærksom på, at overskud er en ekstraordinær henlæggelse, og at afdelingen i den forbindelse skal vurdere, om næste års henlæggelse skal sættes ned. - Men har i så efterfølgende kontrolleret, om afdelingen rent faktisk har sat den post ned året efter? - Nej, det har vi ikke. Vi har tilsyn med et par hundrede afdelinger, og spørgsmålet er, hvor meget vi kan gøre ud af hvert eneste regnskab, siger Kim Pedersen. Revisoransvar Kontorchefen understreger, at afdelingernes budgetter og regnskaber har været igennem mange hænder, inden kommunen får dem. Det gælder revisor, afdelingsbestyrelse og hovedbestyrelse. - Samtidig skal budgetterne godkendes af beboerne, siger Kim Pedersen. Rådmand Henrik Thomsen (SF) erkender også, at overskud ikke er tema, som tilsynet har koncentreret sig meget om. Men i det nye og strammede tilsyn, som rådmanden har bebudet, vil punktet nu indgå. Samtidig spiller han bolden over til revisorerne, som, han også mener, har et væsentligt ansvar. - Vi har tidligere støttet os meget på revisorernes bemærkninger. Men det er slut nu. Nu skal der sættes skik på de boligselskaber, siger Henrik Thomsen. Der findes kun et enkelt fortilfælde, hvor et tilsyn granskede et overskud nærmere. Sagen ligger nogle år tilbage, hvor Faaborg Kommune fik øje på et af byens boligselskaber, hvis afdelinger kørte med overskud, og som systematisk underbudgetterede renteindtægter. Tilsynet skred hårdt ind, og sagen endte med, at huslejen blev sat ned. I Erhvervs- og boligstyrelsen opfordrer man kommunerne til at bede om forklaringer på gentagne overskud ude i boligafdelingerne. Hvis forklaringen er, at afdelingerne ikke henlægger nok i forhold til deres planer, og overskuddet bruges konsekvent som en ekstraordinær henlæggelse, råder styrelsen til, at afdelingen i stedet sætter de ordinære henlæggelser op.