Lokalpolitik

Tilsynet ser på byggesag

Sagen om økonomien bag Himmerlandsparken i Aars skal kulegraves af det kommunale tilsyn.

Den specielle økonomiske konstruktion omkring det almene boligbyggeri Himmerlandsparken skal nu ses efter i sømmene. Foto: Michael Bygballe

Den specielle økonomiske konstruktion omkring det almene boligbyggeri Himmerlandsparken skal nu ses efter i sømmene. Foto: Michael Bygballe

Har Vesthimmerlands Kommune holdt sig inden for lovens rammer i forbindelse med etableringen af et meget stort alment byggeri i Aars? Det vil Tilsynet i Statsforvaltningen Nordjylland undersøge og har sendt to høringsbreve til kommunen. Tilsynet kigger nærmere på byggeriet Himmerlandsparken, som NORDJYSKE har omtalt i en række artikler. Det gælder først og fremmest den specielle økonomiske konstruktion, hvor boligforeningen selv har fået lov til at betale kommunens tilskud til byggeriet igennem prisen på grunden. Kommunen agerede nemlig mellemhandler på handlen mellem Sparekassen Himmerland og Aars Boligforening, og på den måde har kommunen skaffet præcis de syv procent af byggeriets pris, som var nødvendige for at få projektet gennemført. Men metoden har mødt kritik, fordi lejerne i sidste ende kommer til at betale for prisstigningen, og fordi prisstigningen rejser spørgsmålet, om grunden er solgt til markedsprisen, hvilket er et krav efter lovgivningen. Det sidste mener Vesthimmerlands Kommune er tilfældet. Byrådet godkendte nemlig et svar til Tilsynet på torsdagens byrådsmøde. - Med hensyn til selve handlen mellem kommunen og Aars Boligforening så er der tale om et salg mellem to uafhængige parter, hvorfor den aftalte salgspris er udtryk for markedsprisen for grunden, hedder det i udtalelsen, som byrådet stemte for at sende til Tilsynet. Habilitet Det bemærkes samtidig i teksten, at det var en fejl, at de omtalte jordhandler ikke blev behandlet politisk, men at det er sket efterfølgende, da man blev gjort opmærksom på sagen. Tilsynet har nemlig også spurgt til "det bevillingsmæssige grundlag" i sagen. Det andet høringsbrev fra Tilsynet tager udgangspunkt i en anden artikel om byggeriet af Himmerlandsparken. I forbindelse med at tredje etape skulle bygges, blev råhusentreprisen sendt i udbud, og det endte med, at politiker Knud Kristensens firma Hornum Murer & Entreprenørforretning vandt opgaven. På samme tidspunkt i 2006 var Knud Kristensen imidlertid borgmester i Aars, og i den egenskab skrev han under på byggeriets såkaldte skema B. Tilsynet går nu ind i sagen for at finde ud af, om Knud Kristensen var inhabil, som to eksperter i forvaltningsret slog fast i NORDJYSKE søndag 11. januar. Knud Kristensen, der er konservative boligordfører i Folketinget og måske kommende borgmester i Vesthimmerlands Kommune, afviser dog, at han brød forvaltningsloven ved at skrive på skemaet på byrådets vegne. Det interessante spørgsmål er nu, hvad byrådet - og Tilsynet - mener om den sag. Næste byrådsmøde er 26. februar.