Tilsynsråd ind i centersag

Lissy Havmand Mortensen har bedt om aktindsigt

V. HJERMITSLEV: Socialudvalgets beslutning om at samle alle dagcenterfunktionerne i Syrenparken i Kaas får nu Lissy Havmand Mortensen til at bede Tilsynsrådetom at gå ind i sagen. Hun har bedt om aktindsigt, men ifølge Lissy Havmand Mortensen mangler der nogle papirer. - Der er ingen bilag fra MED-udvalget. Det vil jeg gerne bede Tilsynsrådet om at hjælpe mig med at få samt bede dem om at vurdere sagen. Det værste er, at MED-udvalget har slet ikke holdt møde. Det ved jeg. Der skulle være afholdt et møde 2. februar, hvor dette punkt skulle være drøftet, men det blev aflyst tre dage forinden, så derfor vil jeg gerne vide, hvem der har skrevet, at brugerne er bekymret over transporten, fortæller Lissy Havmand Mortensen og viser et stykke papir, hvor der står, at i forbindelse med at flytte dagcenterfunktionerne til Syrenparken, er brugerne nervøse for den lange transporttid. Næstformand i socialudvalget, Trine Bjerg (V), tager med sindsro og samtidig undren over, at Lissy Havmand Mortensen bringer sagen for Tilsynsrådet. - Tilsynsrådet skal vurdere, om der er overtrådt nogle love og regler, og det er jo slet ikke tilfældet her. Derfor står jeg noget uforstående over for hendes henvendelse til Tilsynsrådet. Jeg kan selvfølgelig godt se, at det ikke er nogen hensigtsmæssig beslutning i forhold til, hvor hun bor. Og der har været afholdt møde i MED-udvalget i distrikt Nord. Det står der også på sagsfremstillingen, påpeger Trine Bjerg. Lissy Havmand fastholder, at der ikke har været afholdt møde i MED-udvalget. Og hvis der har været, så vil hun gerne se brevet fra socialforvaltningen, hvori der står, at man beder om et høringssvar angående dagcenterfunktionen og ligeledes høringssvaret fra MED-udvalget. - Det er i hvert fald ikke imellem de papirer, jeg har modtaget, siger hun og tilføjer, at hun har fået masser af telefonopkald fra skuffede borgere, der føler sig dårligt behandlet af socialforvaltningen. Ydermere er Lissy Havmand Mortensen utilfreds med, at socialudvalget ifølge hende forhåndsgodkendte beslutningen om at samle dagcenterfunktionerne i Syrenparken, før MED-udvalget og Ældre- og Handicaprådet var blevet hørt. - For det første angriber jeg, at der i referatet fra socialudvalgsmødet 19. november står principielt godkendt. For det andet, så sendte forvaltningen et brev til MED-udvalget og Ældre- og Handicaprådet, hvori der stod, at socialudvalget vedtog, ikke principielt vedtog, men vedtog forvaltningens indstilling. Hvad er det så for et svar, man forventer at få fra MED-udvalget og Ældre- og Handicaprådet, spørger Lissy Havmand Mortensen. - Vi godkender jævnligt principielt forvaltningens oplæg, men det betyder ikke som sådan, at beslutningen er truffet, pointerer Trine Bjerg.