Tilsynsråd kritiserer ombudsmand

Jurister i statsamtet undrer sig over, at Folketingets ombudsmand tilkender fyret forvaltningschef partsrolle

Lokalpolitik 3. september 2002 08:00

FARSØ: Juristerne ved Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt med stiftamtmand Claus Rosholm i spidsen undrer sig højlydt over, at Folketingets ombudsmand, Hans Gammeltoft-Hansen, i foråret kritiserede tilsynsrådets behandling af den såkaldte Farsø-sag for halvandet år siden. Nu beder Tilsynsrådet ombudsmanden om at overveje, om hans kritik "ikke er en fejl". Sagen handler om Tilsynsrådets kritik af, at Farsø Kommune i 1996 solgte en grund til Farsøs nu fyrede kommuneingeniør Børge Uhd Nielsen. Den handel var ifølge Tilsynsrådets kritik af Farsø Kommune i seks tilfælde enten "klart ulovlig" eller "ulovlig". Blandt andet fordi forvaltningschefen selv var med til at behandle salget, og fordi han efter handelen sikrede sig en erstatning på 22.000 kroner, som aldrig blev korrekt politisk behandlet. Folketingets ombudmand kritiserede i foråret efter henvendelse fra Børge Uhd Nielsen, at den fyrede forvaltningschef ikke blev opfattet som part i sagen, og at hans ønske om - to dage før sagen blev afsluttet - at ville bidrage med sine egen version af sagen, ikke blev taget seriøst. Hvad der siden fik byrådsmedlem Jette Thomsen (K) - der var borgmester, da grundsalget mellem kommunen og Børge Uhd fandt sted i 1996 - til at klandre Tilsynsrådet for ikke at have ønsket den virkelige sandhed om forløbet frem. Claus Rosholm ønsker ikke at begrunde henvendelsen til Folketingets ombudsmand, men ifølge henvendelsen, som NORDJYSKE Stiftstidende er i besiddelse af, betvivler han direkte det juridiske grundlag for ombudsmandens kritik af tilsynsrådets behandling af sagen. Ifølge stiftamtmanden "vil det kun i meget sjældent komme på tale, at tilsynsrådssager kan påvirke borgerens retsstilling, og der er derfor ingen grund til i almindelighed at give borgeren partsstatus" i en sag. Derfor mener stiftamtmanden, at der også skal tages hensyn til den myndighed, der er udsat for kritikken - i dette tilfælde altså Farsø Kommune. "Rent bortset fra det synspunkt at sagen bør fremmes mest muligt, er det væsentligt at pege på, at en uafsluttet tilsynsrådssag kan være en belastning for den myndighed, der undersøges og for ansatte ved myndigheden. Hensynet til myndigheden og de ansatte tilsiger, at sagen afsluttes hurtigst muligt," mener Claus Rosholm. Stiftamtmanden og Tilsynsrådet har tidligere forklaret, at Børge Uhd Nielsen - i god tid før den endelige behandling i Tilsynsrådet - havde fået samtlige akter i behandlingen tilsendt uden at have reageret på dem.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...