Lokalpolitik

Tilsynsrådet ser på salg af center]

SKAGEN:Tilsynsrådet for Nordjyllands Amt undersøger nu salget af Skagen odde Naturcenter til en privat person, Hans Nielsen. Tilsynrådet er blevet inddraget i salget efter, at en borger i Skagen, Hanne Heilmann, har henvendt sig om den. Der er noget rivende galt, hedder det blandt andet i henvendelsen til Tilsynsrådet. I brevet til Tilsynsrådet oplyses, at prisen for centret, som har en ejendomsvurdering på næsten 25 millioner kroner, skulle have været seks millioner kroner. Hanne Heilmann gør i sin skrivelse opmærksom på, at hun mener, at centret burde have været udbudt til salg i Statstidende og burde have været solgt efter et licitationsprincip. Det var Skagen Kommune, der havde tilsynet med Fonden Skagen Odde Naturcenter, så centret kunne blive fritaget for Erhvervsfondsloven og for tilsyn af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Kommunens tilsyn omfatter også tilsyn i forbindelse med salg af centret, og Tilsynsrådet har bedt kommunen om en udtalelse vedrørende tilsynet i forbindelse med salget. Kommunens svar blev godkendt enstemmigt på byrådsmødet mandag aften, og i det hedder det blandt andet, at 1. viceborgmester Bjarne Kvist (S), godkendte salgsaftalen på vegne af økonomiudvalget i slutningen af februar. Godkendelsen er siden blevet taget til efteretning af det samlede økonomiudvalg. Skagen Kommune gør i skrivelsen til Tilsynsrådet opmærksom på, at man har lagt vægt på, at den af oddecentrets kreditorer, som ikke fik sit tilgodehavende dækket i forbindelse med salget, har givet samtykke til, at salget skete til den aftalte pris. Kommunen oplyser dog ikke, hvad prisen har været.]