Tiltalte uden ansigter

Det går stærkt, når pjækkerne får deres dom i retten

Færdselsforseelser 9. september 2004 06:00

AALBORG: Straks fra morgenstunden blev en del af forventningerne indfriet: Retssekretæren kunne meddele, at hun netop havde talt med dagens første tiltalte i telefonen, og at han havde meldt afbud. Et sygt barn, lød begrundelsen. Dermed var retten godt i gang med at spilde tid. Og det skulle snart vise sig, at spritbilisten med det syge barn langt fra var den eneste, der blev væk. 30 små - eller meget små - sager af den slags, der normalt ikke når avisens spalter, var på retslisten, da NORDJYSKE besøgte Retten i Aalborg for at opleve, hvordan det tager sig ud, når de tiltalte i hobetal spilder rettens tid. Småsagerne var denne dag tildelt rettens 1. afdeling, og de var jævnt drysset ud over et tidsrum på cirka tre timer. Nogle få af de 30 sager var ikke deciderede bødesager. Eksempelvis skulle manden med det syge barn have haft behandlet en sag om spirituskørsel i frakendelsestiden. Til den sag var der afsat 30 minutter, blandt andet fordi der var indkaldt et vidne. Hun måtte gå igen - med en besked om, at hun senere vil blive indkaldt, når der er fundet en ny dato. 30 minutter Altså ventede dommeren, sekretæren og politiets anklager en halv times tid på, at klokken skulle blive 9.45, hvor dagens næste sag var programlagt. Den handlede om en ulovlig knallert, og selv om den unge, tiltalte mand var mødt frem, blev sagen ikke afsluttet, idet et vidne manglede. Den følgende sag, om spirituskørsel, blev heller ikke færdig. Den tiltalte havde ikke fået talt med Kriminalforsorgen vedrørende en eventuel samfundstjeneste, så dommeren gav ham en ny chance for at kontakte forsorgen. Knallertsagen og spritsagen udfyldte trods alt hver det afsatte kvarter, og så blev der ellers rykket igennem med fraværet: Klokken 10.15 var syv bødesager på retslisten, fulgt af otte nye navne klokken 10.30, men ingen af de tiltalte dukkede op. Forklaringen var i 11 af de 15 sager, at den tiltalte i sidste øjeblik har fået betalt sin bøde, og at retssagen derfor var tilbagekaldt. I tre af de andre sager blev der delt bøder ud i hastigt tempo: Én af de fraværende skal betale 600 kroner for besiddelse af et halvt gram kokain, én skal af med 1000 kroner for at have kørt for stærkt, og én skal betale 300 kroner for at have neglet en dåse majs og en dåse asparges. I i et enkelt tilfælde havde den tiltalte dagen forinden meddelt, at han var sløj og derfor ikke kunne komme. - Lad os være flinke og udsætte sagen, idet vi håber, at han har en lovlig grund, bemærkede dommer H. Sortsøe Jensen, som også kunne have valgt straks at afgøre sagen med en bøde. Som alle de øvrige tiltalte i bødesagerne har den sløje mand således modtaget et brev, hvoraf det fremgår, at han kan dømmes efter anklageskriftet, hvis han ikke møder i retten. 14 minutter Efter et lille kvarter med mere spildtid i retslokalet - dommeren benyttede lejligheden til at gå til sit kontor og ordne nogle småting - fulgte tre færdselssager. Alle tre tiltalte mødte frem, men derefter oplevede retten så endnu et stort mandefald: Klokken 12 var otte navne på retslisten, og de forblev navne uden ansigter. Fire af sagerne var aflyst, fordi bøderne netop var betalt, og de fire øvrige tiltalte indgår nu i statistikkerne over dem, der bare blev hjemme. Det tog ikke dommeren mange sekunder at idømme de takstmæssige bøder, blandt andet for kørsel uden sikkerhedssele og kørsel uden nummerpladelys. Dermed nåede man snildt at blive færdig med bødesagerne inden klokken 12.10, da dagens sidste tiltalte fik behandlet sin sag om et færdselsuheld. Summa summarum: Der var 30 sager på retslisten, og deraf var de 15 aflyst, fordi de tiltalte i sidste øjeblik havde betalt bøden. Seks af de resterende 15 tiltalte mødte frem i retten, to meldte afbud, og syv blev væk uden afbud. Alt i alt medførte det rigeligt med pauser til dommer, sekretær og anklager. Og sådan er det stort set hver dag. - Den spildtid er der ikke taget højde for, når man ser overskrifterne om, at retten arbejder langsomt. konstaterede dommer Sortsøe - i en pause.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...