Lokalpolitik

Tiltrængt modspil til borgmesteren

Læserbrev

Af Svend Krogh Månelysvej 4, Vestbjerg KRITIK: Endelig er der kommet en politiker på banen, som vil og kan give Aalborgs borgmester Henning G. Jensen modspil. I tirsdagsudgaven af Nordjyske er borgmesteren meget arrogant i sine svar eller rettere manglende svar til Marian Geller. Borgmesteren skylder Marian Geller og kommunens borgere en sober og ordentligt forklaring på sine visioner. Hvad er visionen omkring ”bort foræring” af kommunens grunde. Hvad er visionen for at grundene ikke kommer i udbud for at opnå højeste markedspris? Hvad er visionerne for at borgmesteren stort set kun sælger til samme kunde? I svaret til Marian Geller omkring salget af Østre Havn, får vi at vide at det ikke har kostet borgerne noget. Det kræver en nærmere forklaring. Hvad er det for visioner, der her kommer til udtryk? Vil det sige at et salg er forsvarligt blot der ikke ligefrem sendes penge med til køber! Borgmesteren henviser Marian Geller til de øvrige politiker i byrådet for at få et svar. Det må da være den øverste ansvarlige for kommunen der skal svare. Borgmesteren har jo givet politikerne, der har været med i handlen af Østre Havn, mundkurv på. Når borgmesteren ikke sælger byens bygge grunde til højest mulige pris, så kan det da kun give anledning til mange rygtedannelser omkring Henning G. Jensens person som borgmester. Salg af Hals havn har bevirket, at de forretningsdrivende ikke har kunnet byde på den del de selv tidligere har lejet, men er tvunget til at købe større arealer/bygninger for at blive på pladsen. En investering som for mange bevirker, at de må flytte fra pladsen efter mange år. Visionerne omkring dette salg kræver en forklaring og vel og mærke ikke kun en standard forklaring om at byrådet var enige i fremgangsmåden. Når vi nu har nævnt Hals, så vil vi da også gerne se dokumentation for at det var billigere at overlade kloakservicen til et ikke lokalt firma? Yderområderne har ofte givet udtryk for at de føler sig svigtet i kommunen, så visioner herfor udbedes også. Ved budget forhandlingerne i efteråret manglede der penge. Havde grundene, herunder Slagterigrunden i Nørresundby, Parkeringspladsen ved det gamle Metax, Østre havn, været solgt til markedsprisen, havde der måske bedre været råd til visionerne? Havnefronten bærer præg af, at der mangler penge til færdiggørelsen. Et projekt der nu har taget 3 år og endnu langt fra er færdig. Hvad er visionen for at det skal tage så lang tid at forskønne havnemiljøet? Hvad sker der med prestige projekt musikhus? Er visionerne her løbet fra økonomien? Hvor meget har det indtil nu kostet Aalborg Kommune i projektforberedelser? Det ligner alt sammen forfaldne visioner, ligesom byens skoler der forfalder. Byen mister i øjeblikket masser af arbejdspladser. De højt uddannede finder ikke job her. Mange søger til Århus, som har formået at tiltrække store virksomheder, der lige så godt kunne have ligget i Aalborg. Hvilke visioner har kommunen for at fastholde og udbygge erhvervslivet i Aalborg? Visionerne skal gerne hænge sammen med økonomisk formåen, og jeg er sikker på at Marian Geller nok skal holde gryden i kog over for borgmesteren. Det er jo valg år i år. Det glæder mig, at vi endelig har fået en borgerlig politiker, som vil kæmpe for et mere demokratisk bystyre til gavn for alle kommunens borgere. Det nuværende socialdemokratiske bystyre med borgmesteren i spidsen synes at være kørt træt.