Hospitaler

Tiltrængt renovering af Sygehus Nord

Bedre forhold for patienter og personale

AALBORG:En tiltrængt renovering af højhuset på Sygehus Nord er kommet et skridt nærmere. Det skete, da amtets sundhedsudvalg fulgte indstillingen fra forvaltningen om at bevilge halvanden million kroner, der skal bruges til at forberede et EU-udbud på arbejdet. Bygningen, der blev taget i brug i midten af 1960erne, er med tiden blevet nedslidt, og indretningen lever heller ikke op til nutidens krav til sygehusdrift, men det bliver der rådet bod på. - Resultatet bliver, at vi kommer op på et niveau, som vi kan være bekendt. Det har trængt længe, siger formanden for sundhedsudvalget Karl Bornhøft (SF). Arbejdet omfatter otte etager med sengeafsnit, hvor den væsentligste forbedring bliver bedre og flere badeværelser i tilknytning til sengestuerne. Derudover bliver der indrettet to sengesfsnit specielt til for tidligt fødte børn. - Forholdende bliver væsentligt bedre både for patienter og personale. Det er klart, at det er andre krav, der stilles i dag end da sygehuset blev bygget i 60erne, siger Karl Bornhøft. Han forventer at den samlede regning løber op i 70 millioner kroner, men det præcise tal kendes først, når tilbuddene fra interesserede byggefirmaer er kommet ind. Karl Bornhøft ser renoveringen af Sygehus Nord samtidig med, at der bliver brugt cirka 500 millioner kroner på et nyt medicinerhus ved Sygehus Syd som et løft på det medicinske område i Nordjylland. - Det viser, at der er fokus på det medicinske område i Nordjylland, siger udvalgsformanden, der forventer at renoveringen er færdig i 2007, samtidig med at det nye medicinerhus bliver taget i brug.