Skattepolitik

Time out for boligmarkedet

Uvished gør mange boligkøbere ekstra tilbageholdende

Jens Nyholm: Usikkerheden vil koste omsætning.

Jens Nyholm: Usikkerheden vil koste omsætning.

NORDJYLLAND:Usikkerhed om det fremtidige rentefradrag gør boligkøberne endnu mere tilbageholdende, end de var i forvejen. Det i forvejen matte boligmarked vil derfor tabe yderligere momentum i den kommende tid. - Alt andet lige vil usikkerheden om de fremtidige vilkår for fradrag få marginale købere - eksempelvis mennesker, der i dag er lejere - til at holde sig mere tilbage. De vil gerne lige se, hvad det er for en økonomi, de vil sidde tilbage med, når de går fra en leje- til en ejerbolig. Den usikkerhed vil koste omsætning på boligmarkedet, og derfor er det også vigtigt, at politikerne får det rimeligt hurtigt debatteret igennem og vedtaget, siger Jens Nyholm, cheføkonom i Spar Nord. Det forventer han også vil ske. Noget for alle partier - Meget tyder på, at skattekommissionens udspil er clearet af i alle hjørner af Christiansborg, og at det bliver marginaler, der skal files på, før reformen bliver vedtaget siger Nyholm og uddyber: - Når man kigger kommissionens udspil til en skattereform igennem, så er der virkelig noget til alle partier. Med skattereformen vedtaget vil alt dog ikke være ved det gamle på boligmarkedet, heller ikke selv om reduktionen af rentefradraget først indtræder trinvist fra 2012. Den lavere værdi af rentefradraget vil blive indregnet i boligpriserne straks. Vi vil derfor se yderligere boligprisfald, siger Jens Nyholm, der i den forbindelse læner sig op af erfaringer fra tidligere indgreb af betydning for den månedlige boligydelse. Hvor stor effekt en reduktion af rentefradraget fra de nuværende 33 procent til 25 vil få, har han svært ved at vurdere. - Det bliver i det hele taget svært at afgøre med et boligmarked, der i forvejen er ramt af prisfald. Hvor meget af faldet fremover vil skyldes skattereformen og hvor meget skyldes stigende arbejdsløshed? Det bliver meget svært at afgøre, siger Jens Nyholm. Negativ psykologisk effekt Skattekommissionen har beregnet, at det lavere rentefradrag vil påvirke boligpriserne negativt med tre og en halv procent, og Jens Nyholm skønner, at det vil blive den faktiske effekt på lidt længere sigt. - Men med et boligmarked, der i forvejen er under et massivt pres på grund af den økonomiske krise og stigende arbejdsløshed kan reformen få en negativ psykologisk effekt. I det nuværende marked kan man derfor godt forestille sig, at reformen medfører et prisfald, der overstiger de tre og en halv procent, men på længere sigt vil den reelle påvirkning af reformen slå igennem på boligpriserne, siger Jens Nyholm, der forventer, at den negative effekt på et i forvejen svækket boligmarked ikke får partierne til at ændre meget i udspillet. - Omlæggelse af beskatning fra arbejdsindtægt til fast ejendom har længe været stærkt anbefalet af de fleste økonomer, fordi det vil øge udbuddet af arbejdskraft. At det så sker på et tidspunkt, hvor boligmarkedet i forvejen er negativt påvirket, er uheldigt, men det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Da kommissionen blev nedsat, vidste man jo ikke, at det trak den vej, siger cheføkonomen.