Lokalpolitik

Time out for vandpriser

Et flertal i økonomiudvalget i Hjørring ønsker de varslede store takststigninger fra Hjørring Vandselskab A/S udsat til revurdering på byrådsmødet i marts. De skulle egentlig have været behandlet på byrådsmødet tirsdag.

Vandselskabet havde lagt op til stigninger på 800- 1000 kroner pr. husstand. Et stort flertal i økonomiudvalget beder Hjørring Vandselskab om at komme med nye forslag til takststigninger. Desuden vil flertallet bede om nye forslag til reinvesteringer i kloaksystemet. Et flertal i økonomiudvalget vil desuden gerne vide, hvad der er blevet af den oprindelige aftale fra december 2006 om, at takststigningerne i vandselskabet skal følge de almindelige prisstigninger. Forbrugerne blev nemlig lovet, at prisen ikke ville stige, da byrådet besluttede at udskille den kommunale vandforsyning i et 100 procent kommunalt ejet aktieselskab. Vandselskabets formand, Lokallistens Kim Bach, som også er medlem af økonomiudvalget, stemte som den eneste imod økonomiudvalgets indstilling. Han har tidligere påpeget, at der er et stort efterslæb på nye investeringer i ledningsnettet. Takststigningerne skulle blandt andet skaffe penge til nye kloakker.