EMNER

Time-out til ny boldbane

Folkeoplysningsudvalget vil have undersøgt prisen nærmere

STØVRING:Mens der er fundet et forlig mellem amt og kommune for kommuneplanens del om en forlægning af Nibevejen syd om Støvring, er planen om en ny stor boldbane i Mastrupormådet udsat. Det har ikke sammenhæng med uenigheden om, hvor fremtidens boldbaner skal ligge. Her er der stadig uenighed. Formanden for SIF, Søren Pinstrup, går således ind for at reservere arealer i forbindelse med en sydligere Nibevej, mens formanden for fodboldafdelingen, Anders Norup, og formanden for folkeoplysningsudvalget, Emil Poulsen, er tilhængere af fremtidige boldbaner og sportsanlæg ved Vestre Primærvej. Et forslag som vil tilgodese Bavnebakkeskolen, der mangler grønne arealer, som skolens formand, John Hansen har påpeget. Planerne om en større 11-mandsbane ved stadion i Mastrupområdet er udsat af folkeoplysningsudvalget, som ønsker forskellige priser på arbejdet undersøgt. Der er plads til banen, hvis man flytter et hegn til kommunens materielgård og udjævner en skrænt. Det vil efter et overslag koste 189.000 kroner. - Jeg er sikker på, at der i udvalget er overvejende positiv indstilling til det, men vi skal lige have undersøgt nogler priser, forklarer folkeoplysningsudvalgets formand.