Timetal lagt i system for daginstitutioner i Thy

Børnepasning 20. marts 2007 05:00

Ny normeringsmodel betyder groft sagt flytning af timer fra Sydthy til Nordthy THY: Børne-, familie- og kulturudvalget i Thisted Kommune har vedtaget en ny normeringsmodel for daginstitutionerne i kommunen. - Groft sagt betyder normeringsmodellen, at der flyttes noget fra Sydthy til Hanstholm, siger dagpasningschef Erik Odgaard. Hensigten med normeringsmodellen har været at harmonisere børnepasningstilbuddet i Thy som følge af kommunesammenlægningen. Når Sydthy-institutioner mister timer, er det altså fordi dette område før kommunesammenlægningen har været lidt bedre stillet end resten af Thy. I budgettet for 2007 har der ligesom året før været en lønsum på 68,2 mio. kr. at gøre godt med. Derfor har Erik Odgaard sammen med en gruppe af daginstitutionsledere sammen udarbejdet en model for fordeling af personaletimerne udfra børnenes alder, institutionens åbningstid, antal børneenheer, ledelsestimer og særlige forhold. For at tilgodese børn med særlige behov tildeles hver institution ekstra 15 minutter pr. uge pr. barn, hvis barnet er 3-6 år, og 30 minutter for et barn i vuggestuealderen. - Der er ingen tvivl om, at daginstitutionslederne kunne ønske sig dobbelt så meget tid til at yde en indsats overfor børn, der har det svært. Men pædagogerne er rigtig gode til at forebygge, og det er svært at lave en cost-benefit-analyse på indsatsen, siger Erik Odgaard. Tildelingen er godkendt på et ledermøde og præsenteret for tillidsrepræsentanter og de to fagforeninger, Foa og BUPL - uden at der er kommet indsigelser. - Vi har brugt lang tid på at snakke os frem til en model, og det har været en god proces, siger Erik Odgaard. Dagpasningsområdet i Thisted Kommune rummer 780 dagplejepladser, 87 vuggestuepladser og 1196 daginstitutionspladser. @Byli.9.special.bund:Af Lone Lærke Krog lone.laerke.krog@nordjyske.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...