Timetal til debat

Besparelsesbolden på skoleområdet blev sparket videre til byrådet af Morten Bjerg Jakobsen (V). Han er imod nedskæring af timetallet

Besparelser på skoleområdet er sendt til hjørnespark af Morten Bjerg Jakobsen (V), men blandt andet partifælle Svenning Christensen er ikke enig i den beslutning. Arkivfoto: Bente Poder

Besparelser på skoleområdet er sendt til hjørnespark af Morten Bjerg Jakobsen (V), men blandt andet partifælle Svenning Christensen er ikke enig i den beslutning. Arkivfoto: Bente Poder

Besparelser på 15 millioner kroner finansieret ved at skære ned på det vejledende timetal, er ikke vejen frem. Det mener Morten Bjerg Jakobsen (V), medlem af Børne- og Undervisningsudvalget, som har valgt at sende en ny fordelingsmodel til diskussion i Hjørring Byråd. - Jeg vil gerne have en drøftelse af hele skoleområdet, og hvordan vi ønsker at prioritere uddannelse, siger Morten Bjerg Jakobsen. Den nye fordelingsmodel betyder, at der bliver taget højde for lokale forskelle i lærerlønninger og specialundervisning. Men fordelingsmodellen udstiller også skolernes dårlige økonomi, da der mangler 15 millioner kroner for at have området finansieret. Intet bud på andre besparelser De penge bliver foreslået fundet ved at skære ned på det vejledende timetal. - Jeg synes, det er et meget alvorligt sted at spare, og derfor skylder vi at drøfte det i byrådet, siger Morten Bjerg Jakobsen. Men hvor pengene så skal findes, kan Morten Bjerg Jakobsen ikke komme med et bud på. - Det vil jeg gerne diskutere med min gruppe. Jeg ved, at jeg ikke er den eneste, som gerne vil have en drøftelse af skoleområdet, siger Morten Bjerg Jakobsen. Ingen Venstre beslutning Men beslutningen om at sende forslaget videre møder ikke umiddelbart opbakning i gruppen. Svenning Christensen (V), næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget, understreger nemlig, at det kun er Morten Bjerg Jakobsen, der har ønsket det. - Det er ikke noget hverken Venstres gruppe eller de Konservative støtter, siger Svenning Christensen, der gerne havde set, at forslaget var sendt til høring. Forsinker processen - Skolerne er ved at planlægge næste skoleår, og det her forsinker processen. Skolerne er tidspressede, og det kan få økonomiske konsekvenser at vente længere, mener Svenning Christensen. Og den holdning støtter udvalgets formand, Viggo Bilde (UP) - Jeg er træt af, at skolebestyrelserne ikke får mulighed for at tage stilling nu. Nu skal de vente på byrådet og derefter et nyt forslag, og så kan de først tage stilling til det i april. Det generer planlægningen af næste skoleår, siger Viggo Bilde Men opbremsningen er kun godt, mener Morten Bjerg Jakobsen. - Vi får tid til at tænke os om og ikke bare jappe tingene igennem. Jeg tror, det tjener skolerne bedst at se på det igen, siger han.