Timevis i pavilloner

Hver fjerde elev på Højene Skole bliver undervist i en pavillon - det er ikke holdbart, og de rer brug for en plan for en udbygning, mener skoleleder Michael Harritslev.Arkivfoto: Bente Poder

Hver fjerde elev på Højene Skole bliver undervist i en pavillon - det er ikke holdbart, og de rer brug for en plan for en udbygning, mener skoleleder Michael Harritslev.Arkivfoto: Bente Poder

HJØRRING:Højene Skole har i lang tid døjet med pladsproblemer, og der har længe været syv pavilloner i brug. I denne måned overtager skolen en mere, og fra sommerferien kommer der endnu en stor dobbeltpavillon på - dermed når skolen op på at have ca. 11 pavilloner i brug. - Fra sommerferien af kommer vi op på, at 25 pct. af vores børn bliver undervist i pavilloner, fortæller skoleleder Michael Harritslev, der virkelig håber på, at der kommer til at ske noget i det nye år. - Der skal laves en langsigtet plan for Højene Skole, og det har jeg også fået stillet i udsigt, at de vil lave. Vi har brug for ro på bagsmækken simpelt hen, og vi har brug for at vide, hvordan verden ser ud de næste år. - Hvis ikke der kan blive en fuld udbygning med det samme, er det ok, at det bliver hen over nogle år. Bare der kommer en plan. Det med at ligge i et vacuum af manglende plads uden udsigt til en løsning, det er uholdbart for alle, siger Michael Harritslev. Skolelederen understreger, at han godt er klar over, at politikerne ikke mangler god vilje - men at det mere er et økonomisk spørgsmål. Pavillonerne er gode nok som en midlertidig løsning, mener skolelederen, men det holder ikke i længden. - Det fysiske miljø bliver noget splittet, fordi der er klasser, der vandrer frem og tilbage hel tiden, og pavillonerne ligger noget isoleret i forhold til kantine og faglokaler. - Det giver også nogle problemer i forhold til IT. De kan sagtens bruges til undervisning, men de er bestemt ikke optimale, og det dur bare ikke, at man forsøger at drive en moderne udviklingsorienteret skole med pavilloner som den fysiske ramme, siger Micahel Harritslev. Flere elever på vej Højene Skole vil efter alt at dømme få endnu større pladsproblemer fremover. Blandt andet fordi skolen nu er kommet i skolecenter med Astrup Skole og derfor vil få en del af deres overbygningselever. - Det kan betyde, at vi får fire spor på 8. og 9. klasse, hvor vi kun har tre nu, vurderer Michael Harritslev. Samtidig er det også meningen, at 7. klasse fra Astrup på et tidspunkt skal rykke over på Højene Skole. Der er indskrivning til de små klasser til januar, og her får Højene Skole traditionelt temmelig mange elever fra andre skoledistrikter. I de seneste år har omkring en tredjedel af de nye børnehaveklasser været børn udefra. - Det er lige ved, at jeg krydser fingre for, at vi kan nøjes med to klasser i år, og det ser ud til, at det passer med to, når vi ser på børnene i vores eget distrikt. Men vi har allerede haft seks-syv henvendelser fra forældre udefra. Vi har i de tidligere år ikke afvist nogen, og vi vil gerne være imødekommende og byde alle velkomne, men der skal jo også være plads til dem, og vi er ekstremt pressede i øjeblikket. Men vi må se på det samlet, når vi kommer lidt længere frem, siger Michals Harritslev, der fortæller, at også skolens bestyrelse er meget optagede at pladsproblemerne og bruger meget tid og mange bekymringer på det til møderne. - Men vi er optimistiske og finder en løsning, for det skal vi jo, siger Michael Harritslev. Højene Skole har i dag tre spor på hver årgang plus en enkelt årgang med fire spor plus 11 specialklasser. Det giver i alt 41 klasser.