Tina Bømler

Født 4. Juni 1963 i København. Flyttede som et-årig til Løkken. Hendes far, ingeniør Ib Jørgen Bømler, var syg og døde allerede året efter. Hendes mor, Connie, tog ud at sejle. Hun døde i 2004. Tina voksede op hos mormor Ester og morfar Henry Kjeldsen Nielsen, tårnursfabrikant i Løkken Havde hest, spillede håndbold, legede med Holst-døtrene, passede sin skole. 1. g i Viborg, student fra Brønderslev Gymnasium 1982. 1983 mor til Katrine, sambo med hendes far, Lars Brobak. 1997 mor til Rune og Jeppe, i 2004 skilt fra deres far, arkitekt Jørgen Ussing. I 2005 gift med Ove Christian Ellehave Jessen, advokat. Bor ved Rubjerg. 1986 uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet, 1988 Cand.scient.adm. og 1994 Ph.d. og ansat samme sted. Siden 1997 lektor ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation. Underviser og forsker i socialt udsatte. 1998 Modtager af Helsefondens forskerpris. Forfatter og medforfatter til en lang række fagbøger. I 2004 redigerede hun “Mod strømmen: Tore Jacob Hegland in memoriam”. “Sociale organisationer i en omstillingstid: Lærebog i organisationsteori til social- og sundhedsuddannelserne” fra 1994 er revideret flere gange, senest i 2001. ”Det udstødende samfund i historisk perspektiv” ligeså, senest i år 2000. I 1996 kom “En anden hverdag – om psykisk syge misbrugere.” “Distriktspsykiatrien i socialsektoren” er fra 1992. 1997-2003 Medlem af kommunalbestyrelsen Løkken-Vrå Kommune. Først for Upolitisk Liste, siden for Det Radikale Venstre. Kogebogen “Til bords i Løkken” skrev hun sammen med Jørgen Ussing Bømler i 2003. Har skrevet “På kanten“ i NORDJYSKE siden 2004.