Fugle

Tinksmed og trane trives i regnen i Thy

God sommer for fugle, der yngler i vådområder. Katastrofal for markvildt.

Tranen er en af de fugle, der trives i en regnfuld sommer. Arkivfoto.

Tranen er en af de fugle, der trives i en regnfuld sommer. Arkivfoto.

De mange fugtige oaser i klithederne i Thy denne sommer er lykken for sjældne fugle som tinksmed og trane. - Vi har konstateret en stigning i yngleforekomsten hos tinksmed på 50 procent, siger vildtkonsulent Anton Linnet, Thy Statsskovdistrikt. Inden denne sæson var det den almindelige opfattelse i Skov- og Naturstyrelsen, at bestanden af tinksmed på landsplan lå på 80-100 par, hvoraf Thy er ynglelokalitet for 80 procent. Nu viser det sig, at der er over 100 ynglende par alene i Thy. En anden næsten truet art, trækfuglen tranen, der tæller 50 par landet over, er i fremgang. Anton Linnet fortæller, at der er en del unger i år - men også 30-40 ungfugle, der endnu ikke er så gamle, at de yngler. Tranen lever blandt andet af strandtudsen, der trives i vådområderne, hvor den kvækker dag og nat. Hårdt ved markens vildt Den regnfulde sommer har altså haft en gunstig indflydelse på nogle fuglearter, ligesom der selvfølgelig er frodigt i skovene, men det er svært at sige, om der er plus eller minus på bundlinjen, for der er en ”djævel i paradiset”, som vildtkonsulent Anton Linnet formulerer det. - For markvildt som agerhøns og fasaner, der i forvejen er trykket helt i bund, er sådan en sommer en ren katastrofe. Kyllingerne regner sønder og sammen. De kan ikke nå at blive tørre, og fuglene kan ikke få nok føde, fordi insekter og edderkopper er krøbet i ly, forklarer vildtkonsulenten. Også havternen, der yngler ved Agger Tange, har lidt under regnvejret, eftersom rederne er skyllet væk. - Det er naturens orden, men ekstremt vejr er ikke godt, siger Anton Linnet.