Brønderslev

Tissetrængende må holde sig

Ingen offentlige toiletter i midtby

BRØNDERSLEV:Brønderslev midtby har meget at byde på. Men stor og små kunder kan dog ikke finde et offentligt toilet. De må enten håbe på, at forretningsdrivende vil åbne toilettet i baglokalet - eller holde sig. Problemstillingen er ikke ny, men endnu er der ikke fundet en løsning. - Der bør være offentlige toiletter i midtbyen, og det er absolut ikke tilfredsstillende, at vi ikke kan løse den opgave, siger formand for teknik- og miljøudvalget Karsten Frederiksen. I forbindelse med renovering på den tidligere slagterigrund har en toiletløsning atter været drøftet. - Vi havde en forhåbning om, at det kunne indpasses, men midtbygruppen med blandt andre handelsstandsforeningen og ældre- og handicaprådet har tilkendegivet, at man ikke synes, at det er hensigtsmæssigt at indpasse et offentlig toilet i det foreliggende projekt. Karsten Frederiksen oplyser, at et offentligt toilet vil koste mellem 500.000-700.000 kroner at opføre. Hertil kommer omkostninger til rengøring. - Vi har spurgt handelsstandsforeningen, om de kunne være med til at pege på et egnet sted i midtbyen. Om ikke andet så i en midlertidig periode, indtil vi finder penge til projektet. - Og vi kan kun opfordre folk i midtbyen til at komme med forslag - måske har en virksomhed mulighed for at stiller faciliteter til rådighed.