Lokalpolitik

Tivoli båret de sidste skridt til graven

Byrådet slukkede og lukkede i aftes Karolinelund som forlystelsespark, efter at investorgruppe trak sig i sidste uge

Tivoli Karoline-lund blev i aftes båret det sidste stykke vej til graven af et samlet byråd, dog med det radikale medlem Daniel Nyboe Andersen som en yderst modvillig bærer. Det sidste håb for forlystelsesparken blev dog slukket allerede i sidste uge, da investorgruppen Carolinelund Invest A/S trak sig. Investorgruppen begrundede det med de krav, som kommunen stillede om oprensning af grunden efter endt lejeaftale. På byrådsmødet i aftes afviste borgmester Henning G. Jensen (S) den begrundelse. Det skete blandt andet med henvisning til en henvendelse fra investorernes talsmand Anders Petersen, Karolinelunds tidligere parkchef, hvori denne betegnede sine partnere som uprofessionelle, fordi de ikke havde været indstillet på forhandlinger med kommunen. Forgæves forsøg på møde - Vi har forsøgt at få gruppen med til forhandlinger, men det har den ikke villet, og så må vi konstatere, at det ikke er seriøst, fastslog Henning G. Jensen, som betegnede det som urimeligt at klandre kommunen for, at det ikke blev til noget. - Vi må konstatere, at der ingen er, der vil drive Karolinelund med mindre, de får det hele foræret, samt får lejeindtægten fra Tæppeland samt lejefritagelse for spilleautomatforretningen, sagde borgmesteren, der vedrørende kravet om oprensning fastslog, at det beroede på et råd fra kommunens advokat. - Vi kan ikke forære en tivoligrund bort de næste 20-30 år uden sikkerhed for, hvordan der ser ud, når vi får arealet tilbage, sagde han. Lukkede reelt efter valget Daniel Nyboe Andersen var som den eneste uenig i den udlægning. - Karolinelunds dage var talte, da stemmerne blev talt op efter byrådsvalget sidste år, hvor Venstre, De Konservative og SF, der gik til valg på at Karolinelund skulle lukke, sammen fik 16 mandater og dermed flertal. Dermed forsvandt viljen til at Karolinelund skulle leve videre, sagde det radikale medlem. De tre partier afviste, at de havde haft som politik at lukke Karolinelund, men at de ikke ønskede at det skulle ske for offentlige midler. I forbindelse med den seneste udbudsrunde kritiserede Daniel Nyboe Andersen kravet om oprensning, som han betegnede som et urimeligt krav. - Når vi kommer til at betale for det i dag, hvorfor så ikke om 50 år. Med sådanne krav kan jeg godt forstå, at man trak følehornene til sig, sagde det radikale medlem, der dog kritiserede investorerne for ikke i det mindste at indsende et tilbud som udgangspunkt for forhandlinger. Faktuelt forkert Steen Royberg (V), betegnede Nyboe Andersens udlægning som faktuelt forkert på flere punkter. - Investorerne har ikke trukket sig på grund af kravet om oprensning. De har trukket sig, fordi de har fundet ud af, at forretningsomfanget ikke er stort nok til at de vil fremsende et tilbud, sagde Royberg. Thomas Krarup betegnede det som løgn, at hans parti skulle have haft det som mål at nedlægge tivoliet. Har prøvet at redde tivoliet - I byrådet har vi gjort alt hvad vi kunne for Karolinelund, vi har prøvet det hele med den forudsætning, at det ikke skulle finde sted for kommunale midler, og det er med vemod, at vi deltager i lunkningen af tivoliet, sagde Thomas Krarup. Anne-Dorte Krog (SF) fandt at hun nærmest ikke ønskede at give Daniel Nyboe Andersen mere publicity på den sag. - Det går for vidt. Jeg er overbevist om, at borgerne godt ved, at vi har brugt rigtig mange penge, og at de efter to udbudsrunder godt er klar over, at der ikke er fremtid i at drive tivoli i Aalborg, sagde Anne-Dorte Krog. Vedrørende det videre forløb besluttede byrådet efter indstilling fra magistraten, at de tre rådmænd for teknik og miljø, skole og kultur samt familie og beskæftigelse samarbejder om at udarbejde et forslag til områdets fremtidige anvendelse og indretning. Det videre forløb vil omfatte en offentlig idéfase.