Tjærebøtten fik et skulderklap

Formanden for folketingets miljøudvalg i aktion mod restriktiv jordforureningslov

FREDERIKSHAVN:Fremtiden tegner ikke helt så tjæresort for beboerne i en del af Grønlandskvarteret, efter formanden for folketingets miljøudvalg, Eyvind Vesselbo (V), i går var på havevisit sammen med folketingsmedlem Jens Chr. Larsen hos flere af kvarterets beboere med tjæreforurenede grunde Beboerne føler sig mere generet af stemplet "forurenet grund" end af selve forureningen. Så de ville have Vesselbo til ændre grænseværdierne for jordforurening. De havde samlet rapporter, korrespondance og avisartikler, som blev genemgået omkring havebordet på Jørgen Engelbreckts terrasse. Engelbreckt er formand for de forureningsramte grundejeres forening Tjærebøtten. Grundejerne fik ingen løfter om ændrede grænseværdier. - Det er politisk vanskeligt at ændre dem, siger Eyvind Vesselbo. - Mange vil sige, at vi ved at hæve grænseværdier lader være med at gøre noget ved forureningen. Vesselbo siger, at grænseværdier er politisk fastsat, og han vil gerne ændre dem, men tror mere på, at den løsning ligger i at agere anderledes på konstateret forurening. Der skal ikke skiftes jord i enhver have, hvor der er fundet minimale tjærerester. - Det gælder om at opnå proportionalitet mellem den økonomiske indsats og den miljø- og sundhedsrisiko, der reelt er. På den måde får vi mest for pengene, siger han. For det er tæskedyrt at rense parcelhusgrunde. Tjærebøttens Erik Jensen forelagde Vesselbo et eksempel. En hus til 840.000 kr.i kvarteret fik konstateret tjæreforurening og faldt 125.000 kr. i vurdering. Det blev solgt for 675.000 kr. Oprensning af grunden kostede amtet 843.000 kr. - Det havde været billigere for amtet at købe huset, rive det ned og sætte et Adgang forbudt skilt på grunden, konstaterede Erik Jensen. Vesselbo fortalte, at en evaluering af jordforureningsloven er i gang, og at han og miljøminister Hans Chr. Schmidt (V) er enige om, at der skal ske ændringer. Vesselbo har også bedt Bjørn Lomborg, Miljøvurderingsinstitutet, om en analyse.