Tyverier

Tjek din by for kriminalitet

På politiets nye hjemmeside kan næsten ned på gadeplan se, hvor der bliver begået indbrud og vold

AALBORG:Om kort tid bliver det muligt for alle Aalborgs indbyggere at få det fulde overblik, når det gælder kriminalitet. Rigspolitiet har netop relanceret sin hjemmeside, og fra 2. maj kan man på siden via få museklik finde ud af, hvor meget kriminalitet, der anmeldes i udvalgte geografiske områder over hele landet. Og lave et utal af sammenlingninger med andre kvarterer, byer og landsdele. Mindste geografiske enhed er en kvadratkilometer. Borgerne i Vestbjerg kan blandt andet tjekke anmeldelser om vold, indbrud, tyveri, hærværk og røveri i deres by, men selv om datamaterialet er stort og rummer uanede søgemuligheder, er det ikke alt, man kan få svar på. For eksempel finder man ingen oplysninger om cykeltyverier, fordi tallene ikke er tilgængelige i de nuværende data, som statistikken bygger på. Der er også lagt begrænsninger ind, når det gælder detaljeringsgraden i sædelighedsforbrydelser. - Af diskretionshensyn er det ikke muligt at se, hvor mange sigtelser for sædelighedsforbrydelser i et meget afgrænset geografisk område. Visse steder i Danmark er der jo ganske få huse inden for en kvadratkilometer, og så bliver oplysningerne pludselig meget følsomme. Derfor er der lagt den begrænsing ind, siger kommunkationsrådgiver Niels Otto Fisker, Rigspolitiet. Sager om økonomisk kriminalitet er heller ikke med, fordi det ikke har nogen særlig relevans i forhold til et bestemt geografisk område. Myter kan aflives Men udover at kunne studere og zoome ind på en masse landkort med søjler og tabeller, som fortæller, hvad politiet modtager af anmeldelser, ligger der også en anden tanke bag at give borgerne mulighed for at følge kriminalitetsbilledet. - Nu kan borgerne gå ind på hjemmesiden og finde de konkrete tal, og det kan være med til at aflive myter og løse rygter om, at der sker meget kriminalitet. Realiteten er jo, at det ikke står så skidt til i Danmark, siger Niels Otto Fisker. Med oplysninger om kriminalitet næsten helt ned på gadeplan åbner der sig også nye perspektiver ved ejendomshandler. Nu kan man eksempelvis tjekke, om man flytter til en by, hvor der sker få eller mange indbrud. For politiet kan funktionen også bruges til at skabe overblik over, hvor kriminaliteten sker, og hvor der skal sættes ind med en øget indsats. - Men vi har altid løbende fulgt anmeldelsesstatistikken, så jeg tror kun, at det får den betydning, at vores reaktionstid kan blive endnu hurtigere, siger chefpolitiinspektør Jørn Aabye.