Lokalpolitik

Tjek KD-kandidaterne fra sidste valg

På Kris­ten­de­mo­kra­ter­nes lokale hjem­me­si­de mø­der man som det før­ste lis­ten over kan­di­da­ter­ne til sid­ste kom­mu­nal­valg.

På Kris­ten­de­mo­kra­ter­nes lokale hjem­me­si­de mø­der man som det før­ste lis­ten over kan­di­da­ter­ne til sid­ste kom­mu­nal­valg.

AALBORG:På Kristendemokraternes forside www.kd.dk/aalborg/ kan man se, hvem der stiller op til kommunalvalget 15. november 2005. Kristendemokraterne har tilsyneladende ikke brugt meget krudt på at opdatere hjemmesiden. Når man f.eks. klikker ind på, hvad partiet vil, så får man valgprogrammet i forbindelse med valget sidste år. Til gengæld har enkelte nye oplysninger sneget sig ind, for eksempel kan man se et læserbrev fra 15. september 2006, hvis man klikker ind på læserbreve, ligesom partiets mødekalender er opdateret.