Aalborg

Tjek lige sagen

Der er dage, hvor man ikke tror sine egne øjne.

En sådan havde jeg lørdag 17. december, hvor Venstre beskylder mig for at ønske lukkethed, og ikke anerkende udvalgsmedlemmers ret til at ytre sig demokratisk i et åbent medie. Det er en ren aflednings manøvre. Hele sagen drejer sig om, at Marian Geller uden at undersøge sagen, beskylder Aalborg Kommune for ikke at være i arbejdstøjet i forhold til en exitstrategi. Marian Geller siger, at en Exitstrategi er man allerede i gang med at iværksætte i andre kommuner, og efterlyser en klarere holdning i Aalborg. Det er selvfølgelig hendes ret, men før hun efterlyser en klarere holdning, kunne det da være en god ide, at undersøge hvilken holdning vi har, og hvor langt vi er kommet. Det hjemmearbejde glemte næstformanden, og det er det, Venstre forsøger at skjule. Tænk hvis Socialdemokraterne ud af den blå luft ville beskylde Mariann Nørgaard for ikke at gøre noget ved at sikre vejadgangen til det nye sygehus i Øst, blot fordi vejene ikke er fuldt udbygget endnu. Selvfølgelig skal vi hjælpe bandemedlemmer, der gerne vil ud af kriminalitet. Ligesom vi skal arbejde benhårdt på at forhindre rekruttering til bander. Heldigvis har vi i Aalborg et tæt forpligtende samarbejde med politiet, og selvfølgelig er vi sammen på vej med en Exitstategi. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at det er de allerfærreste, der ifølge lovgivningen er "kvalificerede" til at få hjælp i forhold til regeringens exitstrategi. Men der hvor vi i Aalborg gør en forskel, er den samarbejdsaftale, vi har med politiet. En samarbejdsaftale hvor vi sammen både forebygger, at unge starter en kriminel løbebane. Men hvor vi også samarbejder tæt om de unge, der er kriminelle. Det er så dejligt for Familie- og Socialudvalget, at vi i samarbejde med Specialenhed, Fritidscentre, Boligforeninger, Ungdomscentret, Jobcentret, Folkeskolerne, Politiet, Foreninger deri den grad er med til at forebygge, at unge bliver tiltrukket at et bandeliv. Og det er vigtigt, at vi også har projekter, der tager hånd om de unge, der er i gang med en kriminel løbebane. For netop det, at sikre disse unge hjælp til at få taget en uddannelse eller skaffe dem et arbejde, er den eneste farbare vej ud af kriminaliteten. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg som udvalgsformand altid glæder mig over, når udvalgsmedlemmerne er aktive og er med til at sætte en socialpolitisk dagsorden. For det er nemlig godt for borgerne, at vi debatterer åbent, fordi vi får flere synspunkter frem, og på den måde gør socialpolitikken i Aalborg levende. Men jeg vil altså stilfærdigt fastholde overfor Venstre, at når man vil kritisere andre, så bør man først undersøge sagen - alt andet er useriøst.