Energiselskaber

Tjek på varmen i Als i 25 år

Poul Davidsen Foto: Ejlif Rasmussen

Poul Davidsen Foto: Ejlif Rasmussen

Torsdag: Varmemester Poul Davidsen, Teglgårdsvej 20, Als, 25 år som varmemester ved Fjernvarmeværket i Als. Der er ingen, der fryser i landsbyen, i alle tilfælde ikke med Poul Davidsens gode vilje. Næsten døgnet rundt står han til rådighed, udstyret med en transportabel alarm, der straks melder, hvis der er et eller galt på varmecentralen på Rørsangervej, og så skal man ikke stå i vejen, når mester starter hjemmefra på cyklen i højeste gear. Inden Poul Davidsen i 1985 blev tilknyttet Als Fjernvarmeværk AmbA, var han i en kort periode ansat hos Rosenlind i Hadsund og på JkF Industri A/S i Als. Før den tid havde han en længere militær karriere, hvor han blandt andet uddannede sig som automekaniker, så han stod godt rustet, da han overtog de oliefyrede kedler efter Sven Sand, der valgte at blive selvstændig elektriker. I årene med Poul Davidsen i lederrollen har varmeværket gennemgået en rivende udvikling. Man er gået fra det miljøbelastende olie som brændstof til halm, der i det store og hele kun lukker vanddampe ud i naturen i forbindelse med opvarmning af vandet til forbrugerne. Over 400 husstande i landsbyen er tilsluttet fjernvarmeværket. Der er kun 12 husstande i byen, der ikke får varmen fra Rørsangervej. Med Poul Davidsen ved roret er tilslutningen fordoblet. I de omkringliggende landsbyer ser man med misundelse på værket i Als, der har forstået at holde varmepriserne i et leje, så kun få andre varmeværker kan konkurrere, og forbrugerne kan takke blandt andre varmemesteren for, at alt kører gnidningsfrit på værket, ligesom han ofte selv kravler ned i hullet for at reparere lækager. I årenes løb har han også involveret sig i foreningslivet. Han var med, da Als Odde Vandskiklub var ny, ligesom han har siddet i ledelsen for Als Borgerforening og Als Gymnastikforening. Jubilæet markeres med reception på Als Kro torsdag kl. 13-17.