Virksomhedsøkonomi

TK Development vil blive målt og vejet

Der er stillet skarpt på selskabets løfter

AALBORG:Aktiemarkedets øjne vil være nådesløst rettet mod TK Developments udmeldinger i den nærmeste fremtid. Tirsdag chokerede udviklingsselskabet umiddelbart med sit hidtil ringeste regnskab til dato med et underskud på 343 mio. kr. ud af en omsætning på godt en milliard kr. Sidste år var tallene henholdsvis et plus på 289 mio. kr. og en omsætning på tre milliarder kr. Regnskabet var imidlertid ledsaget af meldinger om et forventet salg af det store forretningscenter Fields i Ørestaden samt en redegørelse for, at ledelsen havde renset de mindst rentable projekter ud af koncernens store projektportefølje. Det sidste betød, at selskabet har måttet tage en række tab på betydelige millionbeløb. Dertil kom en udmelding om, at der fra investorside er vist interesse for køb af dele af eller hele TK Development. Udmeldingen om Fields og interessen fra investorerne fik aktiekøberne til trods det store minus at holde hånden under selskabets aktie, som efter regnskabsmeddelelsen steg 11,4 pct. til godt 41 kr., Igen i går viste en svagt stigende tendens med en kurs på 42,4 kr. kl. 16. - Umiddelbart var jeg ved at falde ned af stolen, da jeg blev bekendt med regnskabsresultatet, siger aktieanalytiker i Spar Nord Bank, Mikkel Duus-Hansen. Banken havde ventet et plusresultat på ca. 39 mio. kr. - TK havde imidlertid valgt at tage store tab i forbindelse med fravalg af en række projekter, bl.a. ved tilbageførsel af avancer. Nu må man så bare håbe, at de har skåret helt ind til benet, så de tilbageværende projekter er salgbare og vil sikre selskabet rimelige avancer i fremtiden, siger Mikkel Duus-Hansen, der dog ser tegn på, at der er sket en grundig oprydning. - Ledelsen har engageret finanshuset J. P. Morgan som rådgiver i forbindelse med et eventuelt salg af hele eller dele af virksomheden. Det tyder på, at der ikke er flere skeletter i skabene. Men indtil videre har vi kun selskabets ord for, at der er ryddet op til bunds, siger Mikkel Duus-Hansen, der konstaterer, at der med tirsdagens regnskab var tale om endnu et troværdighedssvigt fra TK Development side. - Der er tale om den fjerde nedjustering siden februar sidste år, hvilket er ret så chokerende. Selskabet har et stort troværdighedsproblem, siger analytikeren. - Omvendt vil det være virkelig positivt, hvis Fields-projektet, hvilket meget tyder på, falder på plads. Dermed vil der være fjernet et stort risikomoment, siger han. Handelsprisen for Fields er fastsat til 1,5 mia. kr., men vil blive reguleret og endeligt fastsat med udgangspunkt i driften ved udgangen af det tredje år efter centerets åbning. Køberen er Commerz Grundbesitz, der er en Europas største investorer i fast ejendom med en portefølje på mere end 75,5 mia. kr. Til gengæld mener Spar Nord-analytikeren ikke, at aktiekøbere skal satse alt for meget på et helt salg af den Aalborg-baserede koncern: - Det er svært at sælge en virksomhed som TK Development under de nuværende omstændigheder. Hvis det efter oprydningen, herunder tilbageførsel af avancer, er muligt at få et retvisende billede af selskabets værdi, findes der muligvis en køber til hele selskabet, siger Duus-Hansen. Ifølge TK DEvelopment har en række investorer vist interesse for at erhverve dele eller hele selskabet.