TK nedjusterer med 200 mio. kroner

Udviklingsselskabet forventer underskud på 100 mio. kr.

AALBORG:Med et ventet underskud på 100 mio. kr. efter skat for regnskabsåret 2003/2004 skuffer udviklingsselskabet TK Development atter egne og aktiemarkedets forventninger. I forhold til tidligere forventninger til regskabsåret er der tale om en nedjustering på ca. 200 mio. kr. Samtidig er der intet konkret nyt vedrørende koncernens bestræbelser på at tilføre selskabet ny kapital for derved at styrke den trængte likviditet - udover at der føres forhandlinger med nogle få investorer. En væsentlig forklaring på det store underskud er ifølge adm. direktør Frede Clausen, at koncernen som konsekvens af den stramme likviditet har valgt at lukke en række projekter ned, hvilket har påført virksomheden ganske betydelige engangsudgifter. Den stramme likviditet betyder samtidig, at der kun vil blive sat forholdsvis få projekter i gang i den resterende del af regnskabsåret 2003 - Vi fører ganske vist forhandlinger om tilførsel af kapital udefra for at sikre et bedre finansielt beredskab, men samtidig handler det om, hvordan vi bedst sikrer virksomhedens fortsatte drift. I den forbindelse er det afgørende, at vi får tilpasset selskabets balance i forhold til egenkapitalen. Inklusiv den ansvarlige kapital har vi en soliditet på 27-28 pct., hvilket er en del under de 40 pct., der vil være ønskværdigt under de nuværende markedsvilkår, siger Frede Clausen. Han vurderer, at udviklingsselskabet på det punkt vil have nået målet om seks-ni måneder. Det er ikke mindst salget af det store indkøbscenter Fields i Ørestaden, der vil bidrage til det. Af halvårsmeddelsen fremgår det, at der er indgået endelig aftale om salg af Fields. Dertil kommer et salg af andre færdige projekter. - Med balancen reduceret med et par mia. kr. vil tingene kunne køre videre uden kapitaltilførsel, siger Frede Clausen, der tilføjer, at den udvej giver koncernen en fordel i forhandlingerne med mulige investorer, fordi disse vil vurdere risikoen mindre. I forhold til det forventede resultat bemærkes det i regnskabsmeddelelsen, at koncernens resultater i den nærmeste fremtid "i væsentlig grad afhænger af såvel likviditetssituationen som eventuel strategisk aftale med en investor". Der kan derfor ske afvigelser i forhold til forventningerne. "Afvigelserne kan være betydelige", pointeres det. - Det tager tid at tilpasse en koncern som TK Development fra kraftig vækst på et ekspanderende marked til den nuværende meget vanskelige markedssituation. På et tidspunkt var vi engageret i mere end 100 projekter, og sådan en skude lader sig ikke uden videre dreje rundt, siger Frede Clausen. Koncernens omsatte i første halvår for godt 1,8 mia. kr.