TK på vej ud af økonomisk uvejr

Efter års krise ser direktør lys forude

AALBORG:Som øverste kaptajn for udviklingsselskabet TK Development har adm. direktør Frede Clausen atter vendt kikkerten mod nye horisonter. - Vi har fået reorganiseret og slanket organisationen, og likviditeten er på plads. Derfor kan vi nu begynde at se fremad, og bruge kræfterne på udvikling af nye projekter, hvilket er helt afgørende for selskabets fremtid, siger Frede Clausen, da han i går fremlagde selskabets regnskab for første halvår. For første gang i flere år kunne han udtrykke glæde over et regnskab fra selskabet - og det til trods for et underskud på 12 mio. kr. og forventning om et nul for året som helhed. Ikke godt nok - Et nulresultat er ikke godt nok, men vi vil dog have opfyldt vores egne forventninger, og endnu vigtigere, vi vil have efterlevet, hvad vi har lovet markedet. Resultatet fik da også aktien til at stige med en ca. krone til kurs 16,40 i løbet af i går. Og selv et nul vil på en tilstrækkelig mørk baggrund lyse op. Det økonomiske uvejr, der blandt andet skyldtes det økonomiske tilbageslag i Østeuropa, har på bare et par år flået 1,3 mia. kr. af egenkapitalen, som dermed blev barberet ned på i øjeblikket 568 mio. kr. Gælden er til gengæld vokset til i dag godt 6,3 mia. kr. Den voldsomme gæld blev en trussel mod virksomhedens eksistens, og et skeptisk aktiemarked lod aktien falde til på et tidspunkt under 13 kr. Da selskabet i 2001 var på sit højeste, kostede aktien 306 kr. Pengemangel - På et tidspunkt var vi på grund af pengemangel ude af stand til at sætte nye projekter i gang, siger Frede Clausen. Samtidig brugte selskabet store kræfter på at ændre selskabets struktur. Det tidligere selskab blev splittet op i TKD Nordeuropa, der tager sig af udviklingsprojekter i Danmark, Sverige, Finland og Baltikum. I lande som Polen og Tjekkiet, hvor de helt store beløb var tabt, blev der lukket helt ned for nye projekter. Et nystiftet selskab, Euro Mall Holding A/S, fik til opgave af færdigudvikle de centraleuropæiske projekter og indtil videre drive diverse TK-ejede butikscentre videre. For på et tidspunkt at sælge dem. Endelig blev et antal projekter i bl.a. Tyskland, Rusland og Danmark, herunder Fields i Ørestaden, anbragt i det eksisterende selskab, der samtidig er moderselskab for de to øvrige. Undervejs gennem "stormvejret" viste der sig dog lyspunkter fra tid til anden. Nye EU-lande som Polen og Tjekkiet oplever øget aktivitet, og det betyder voksende interesse for TKs ejendomme der. - Øget investeringslyst mindsker kravet til afkastets størrelse. Hidtil har det ligget på 12 procent, men vi forventer, at afkastkravet på et tidspunkt nærmer sig ni procent. I så fald vil vores ejendomme kunne afhændes med større fortjeneste end i dag, siger direktøren, der understreger, at selskabet har råd til at vente, idet lejeindtægten er væsentligt højere end omkostningerne til finansiering. Salg før planlagt På grund af den gunstige udvikling forventer selskabet at kunne begynde salget af ejendommene i de to lande før oprindeligt planlagt. Og viser væksten i Centraleuropa sig for alvor i form af efterspørgsel på butikscentre, vil TK Development formentlig være at finde iblandt udbyderne i den del af Europa også. - Men vi har lært meget af det, vi har været igennem, og i givet fald vil vi ikke tage samme chancer som tidligere. Vi vil have meget større fokus på at få alle ender i form af finansiering, investorer og udlejere bundet sammen, før vi selv investerer i den slags for alvor, siger Frede Clausen, der tilføjer, at TK jo ikke er den virksomhed, den var engang. - Vi har jo langt mindre rygstød i dag til at klare eventuelle tab, siger han. Til udvikling af det primære marked, det vil sige Norden og Baltikum, optog TK i juli et nyt obligationslån på 220 mio. kr. Resultatet er, ifølge Frede Clausen, at en stribe projekter i øjeblikket er i god fremdrift. Øget soliditet - Nu handler det om at få genskabt firmaets soliditet, siger direktøren, der i den forbindelse påpeger, at egenkapital plus ansvarlig lånekapital udgør ca. 20 procent af selskabets balance i øjeblikket. Målet er en soliditet på 30 procent. - Når Fields er endeligt solgt når vi de 23-24 procent, siger direktøren med henvisning til det store butikscenter, hvoraf TKs ejerandel er ca. halvanden mia. kr. værd. Aalborg-koncernen får dog kun 1,1-1,2 mia. kr. i første omgang. Restbeløbet forfalder i 2007 og afhænger af centrets afkast på dette tidspunkt. Centret skulle have været overdraget til køberen, Commerz Grundbesitz, men dette selskabs forhandlinger med ejeren af den anden halvdel af centret trækker sagen i langdrag. Et forhold som Frede Clausen dog tager ganske roligt. Lejeindtægten fra det 95 procent besatte center mere end dækker TKs finansieringsudgifter.

Forsiden