Økonomisk kriminalitet

TK presser på for hurtig afgørelse

Selskab i færd med redegørelse, der skal bevise byggeretter på jord

AALBORG:Udviklingsselskabet TK Development, der først i oktober blev ransaget og sigtet for ulovlig regnskabsføring, har taget fat på at lave en redegørelse for de 16 projekter, der er i bagmandspolitiets søgelys. - Vi presser på for at få redegørelsen afsluttet så hurtigt som muligt, men vi er selvfølgelig handicappet af, at Bagmandspolitiet har beslaglagt papirerne vedrørende de pågældende projekter, siger administrerende direktør Frede Clausen, der tilføjer, at de beslaglagte dokumenter dog er begyndt at vende tilbage til virksomheden. Som grundlag for sigtelsen, der også omfatter kursmanipulation, støtter Bagmandspolitiet sig til to rapporter fra to private revisionsfirmaer. Uafhængigt af hinanden har de to rapporter angiveligt underbygget politiets mistanke om, at TK Development har handlet ulovligt ved at indtægtsføre overskud på på projekter til trods for, at firmaet ikke stod som ejere af de relevante jordstykker. De to rapporter vækker imidlertid ikke bekymring hos virksomhedens administrerende direktør. - Jeg kender udmærket indholdet i de to rapporter, men det ændrer ikke ved vores opfattelse af, at vi har handlet på den rigtige side af loven. De pågældende rapporter bygger på eksternt materiale indsamlet af politiet, siger Frede Clausen og henviser til, at selskabets eget revisionsfirma på basis af en gennemgang af internt materiale ikke har fundet anledning til kritiske bemærkninger. - Som vi tidligere har meddelt, bygger sagen på en misforståelse, og derfor tager vi det helt stille og roligt, siger direktøren og udbygger: - Misforståelsen beror på, at politiet har rejst rundt til kommunerne for at tjekke, om vi havde skødet på de grunde, der var knyttet til de pågældende projekter. Fordi det ikke var tilfældet, er der opstået mistanke om, at der var tale om fiktive handler. Havde politiet haft adgang til vores interne papirer, havde de konstateret, at vi havde forkøbsret til de pågældende grunde, og derfor reelt rådede over jorden, siger Frede Clausen og gentager tidligere forklaringer om, at den fremgangsmåde har været helt normal for firmaet. - Netop derfor var vi i stand til at komme ud af projekterne igen, da det var nødvendigt for at redde selskabet, siger Frede Clausen. Bagmandspolitiets chef, statsadvokat Henning Thiesen, afviser at kommentere udgangspunktet for sigtelsen, herunder de to revisionsrapporter. Han vil heller ikke ind på, hvor langt bagmandspolitiet er nået i sagsforløbet. - Vi har selvfølgelig vores interne etaper, men det holder vi for os selv, siger Henning Thiesen og understreger, at man fra politiets side bestræber sig på at få sagen behandlet så hurtigt som muligt. - Vi ved godt, at når vi på den måde går ind i en stor virksomhed, har det betydning for virksomhedens ve og vel, siger han.