TK venter fortsat et nul-resultat

AALBORG: "Acceptabelt" Sådan betegner udviklingsselskabet TK Development selv sit halvårsregnskab, der i går blev afleveret med et minus 12,4 mio. kr., som resultat. Baggrunden for den vurdering er især, at finansieringen - i form af et større obligationslån til datterselskabet TK Nordeuropa - først faldt på plads i slutningen af halvåret. For 2004/05 venter TK Development fortsat et nulresultat. Til sammenligning tabte koncernen i det seneste regnskabsår ca. en mia. kr. Halvåret har desuden været præget af, at restruktureringen først blev gennemført i juli, da der blev hjemtaget et ansvarligt obligationslån på nom. 220 mio. kr. I Østeuropa mærkes der en øget investorinteresse for selskabets færdigudviklede ejendomme der, hvilket øger værdien af ejendomsporteføljen. Det har dog ikke givet anledning til revurdering af værdiansættelsen af ejendomsporteføljen, anfører TK Development. De øvrige aktiviteter, der blandt andet omfatter projektet Field's på Amager, en række projekter i Rusland og Tyskland samt danske projekter, som blev solgt før 1. april 2004, er hjemmehørende i TK Development. - Afviklingen af solgte aktiver er forløbet som planlagt, fastslår TK Development. Denne del af koncernen fik et underskud efter skat på 51,1 mio. kr., og resultatet er påvirket af engangsomkostninger i forbindelse med restruktureringen af koncernen. TK Development-koncernen har de seneste 12 måneder gennemført omfattende tilpasninger af kapaciteten - herunder en reduktion af personaleomkostningerne. Medarbejderantallet er nemlig reduceret fra 251 til 190, og personaleomkostningerne er dermed faldet fra 65,7 mio. kr. i første halvår 2003/04 til 52,0 mio. kr. i første halvår af indeværende regnskabsår. /ritzau/brauer