Ledelse

TK vil drøfte praksis med ejendomskøb

Kritik får bestyrelse til at overveje interne handeler

AALBORG:Udviklingsselskabet TK Developments bestyrelse vil nu drøfte, hvorvidt medlemmer af selskabets ledelse må investere i ejendomsprojekter, som selskabet selv står bag. Det sker efter flere dages heftig kritik at, at såvel direktion som bestyrelse er medejere af selskaber, der har købt ejendomme af udviklingsselskabet. - Personligt vil jeg finde det mærkeligt, hvis man som ansat i koncernen ikke kan købe ejendomme af TK Development, når det bare foregår på markedsmæssige vilkår og det sker med bestyrelsens godkendelse. Men det er i sidste ende bestyrelsens afgørelse, siger koncernens adm. direktør Frede Clausen, der i den forbindelse påpeger, at det handler om at finde en model, der ikke skaber mistro og derved skader virksomheden. Flere detaljer Samtidig vil selskabet tage stilling til detaljeringsgraden i årsrapporten. Den seneste rapport oplyste i noterne, at der havde fundet interne handler sted mellem koncernen og direktion samt bestyrelse, men ikke omfanget, hvilket også vækker kritik. - For at skabe klarhed over den sag har vi meddelt Fondsbørsen, at det samlet drejer sig om 15 mio. kr. ligeligt fordelt på tre navngivne personer, herunder undertegnede, siger Frede Clausen. Flere aktionærer har stillet krav om en undersøgelse af de pågældende ejendomshandler. Frede Clausen undrer sig over, at de interne handler med ét er blevet et væsentligt kritikpunkt. Redegørelse - I årsrapporten 2000/01 meddelte vi, at der var sket interne handler for 52 mio. kr. Ikke en eneste aktionær har kritiseret eller stillet spørgsmål ved det forhold. Hvad er der sket, siden det er blevet så interessant, spørger direktøren, der i øjeblikket arbejder på en redegørelse til Fondsbørsen. - I situationer, hvor der stilles spørgsmål ved, hvorvidt en virksomhed har forbrudt sig mod regnskabsreglerne, er det helt normalt, at Fondsbørsen sender den pågældende virksomhed et brev, hvori ledelsen bliver bedt om at forklare de forhold, der giver anledning til kritikken. Vurderer Fondsbørsen derefter, at vi har forbrudt os mod reglerne, står vi til en påtale, siger Frede Clausen, der ikke ønsker at udtale sig om risikoen for en sådan. - Selv mener vi ikke at have handlet i strid med reglerne, men for at være på den sikre side, valgte vi i går via en meddelelse til Fondsbørsen at oplyse detaljerne om den seneste handel, siger han.