To aalborgensere dømt for EU-vold

Genkendt på videooptagelser fra Göteborg

AALBORG:En stribe videooptagelser og fotos fra voldsomme optøjer i Göteborg var i går med til at fælde to aalborgensiske mænd i Retten i Aalborg. De blev idømt henholdsvis tre og fire måneders fængsel for at have deltaget i optøjerne i forbindelse med EU-topmødet i den svenske by i juni 2001. EU-modstanderne på 29 og 24 år var begge tiltalt for at have kastet brosten mod uniformerede politifolk, da Göteborgs gader eksploderede i orgier af vold og ødelæggelse. Anklageskriftet handlede også om, at de to aalborgensere havde været med til omfattende hærværk på en bank, som fik skader for over 200.000 kroner. Begge mænd erkendte, at de havde forvoldt grov forstyrrelse af ro og orden ved at have deltaget i optøjerne både 14. og 15. juni 2001, men kun den 24-årige kunne erkende at have kastet brosten mod politiet. Der var udelukkende tale om en enkelt sten 14. juni og slet ingen 15. juni, oplyste han. For begge mænds vedkommende havde svensk politi fået lavet en 11 minutter lang film, sammensat af forskellige videooptagelser fra politiet, tv-stationer og private. De to danskere var maskeret under optøjerne, så opgaven for sagens anklager var ikke mindst at overbevise retten om, at det er dem, man kan se på billederne. Gravede brosten op Det lykkedes kun delvist. Retten fandt det således ikke tilstrækkeligt bevist, at de tiltalte var med til hærværket mod banken, og den 29-årige blev heller ikke dømt for at have kastet sten mod politiet. Men han blev dømt for medvirken til vold mod politiet, idet man på billederne kunne se ham i færd med at grave brosten op på et tidspunkt, hvor stenkastende demonstranter rykkede frem mod ordensmagten. Hans lidt yngre kammerat blev dømt for det ene stenkast 14. juni, som han erkendte, og hans straf var derfor en måned længere end den 29-åriges. Retten var også sikker på, at den 24-årige dagen efter havde medvirket til vold mod politiet. På anklagemyndighedens billedmateriale kunne man se en maskeret person stå med en brosten i hånden. - Vi mener, at den person uden tvivl er dig. På et tidspunkt, hvor der foregik stenkast mod politiet, står du men en brosten i hånden, så du har tilsluttet dig de voldelige optøjer, sagde dommeren til den 24-årige. I forbindelse med optøjerne blev den 29-årige taget i forvaring af svensk politi, mens den 24-årige først langt senere kom ind i billedet. Svensk politi fik efter topmødet lavet en udstilling med billeder af ballademagere, og da kollegaer fra Danmark var i Sverige for at se udstillingen, blev den 24-årige genkendt. I forbindelse med sagen ransagede Aalborg Politi den 29-åriges bopæl i Aalborg, hvor der blev fundet ni meget professionelle slangebøsser. Han blev således også sigtet for overtrædelse af våbenloven, men den del blev frafaldet undervejs i sagen, idet hans bofælle, der var indkaldt som vidne, mødte op i retten og erklærede sig som ejer af de ulovlige slangebøsser. Begge de nu dømte modtog rettens afgørelse.