Skolevæsen

To år er lang tid

Kappelborg får nyt pc-rum

SKAGEN:- Sig til jeres børn, at de nok skal få en god skolegang. Lad frustrationerne blive på voksenplan. Sådan lød opfordringen fra skoleinspektør Birthe Borum, da der forleden var møde for forældre på Kappelborgskolen. Det ventes at skolen lukker som selvstændig skole om to år. - For børn er to år lang tid. Her på skolen har vi givet hinanden håndslag på at vi fortsætter som om intet var hændt så længe vi kan, siger Birthe Borum. Skolen er gået i gang med en mindre ombygning. På spørgsmålet om man ikke har overvejet at aflyse ombygningsplaner ved udsigten til at skolen skal lukke, svarer skoleinspektøren prompte: - Nej, det har vi slet ikke overvejet. Hvis vi begynder "at lukke ned" allerede nu, bliver det ikke nogle gode år hverken for børn eller personale. Og den ændring, der sker nu, er helt oplagt, efter skoleinspektørens mening. Der er slået hul i muren fra skolebiblioteket til et klasseværelse i den nordlige opgang. Herefter kan eleverne på mellemtrinnet - fra 3. til 6. klasse - gå tørskoet fra deres klasseværelser til biblioteket. Det kommer nu også til at rumme skolens computere til undervisning. Kablerne til computerne blev lagt ind allerede, da man for nogle måneder siden nyindrettede skolens bibliotek.