To år til nyt Sundhedshus

Placering og indhold besluttes inden sommer - og herefter følger EU-udbud

Falck forlod i år Vestergårdsgade i Brønderslev - skal det nye sundhedshus bygges på grunden? Eller skal det ligge ved Agdrupvej? Et skitseforslag fra firmaet Arne Andersen Vrå A/S er netop blevet fremlagt for politikerne i Social- og sundhedsudvalge

Falck forlod i år Vestergårdsgade i Brønderslev - skal det nye sundhedshus bygges på grunden? Eller skal det ligge ved Agdrupvej? Et skitseforslag fra firmaet Arne Andersen Vrå A/S er netop blevet fremlagt for politikerne i Social- og sundhedsudvalge

Et nyt sundhedshus i Brønderslev kan tidligst stå færdigbygget i begyndelsen af 2014. Det oplyser formand for Social- og sundhedsudvalget Thomas Krog (SF). At huset tidligst kan stå klar i 2014 skyldes ifølge udvalgsformanden blandt andet projektets størrelse - rådgiverfunktionen skal i EU-udbud, og det samme skal byggeprojektet. - Regionens bygningskontor vurderer ikke, at processen kan gennemføres hurtigere. Jeg synes, det er rigtig lang tid, at vente, for vi har haft en lang proces i forvejen. Politikerne har på det seneste møde haft sundhedshuset på dagsordenen, og Thomas Krog oplyser, at der endnu ikke er truffet endelig beslutning om, hvor huset skal placeres og hvad det præcis skal indeholde. Grunden på hjørnet af Agdrupvej og Tolstrupvej er udset til formålet, men intet er afgjort, understreger Thomas Krog. - I løbet af det næste halve år får vi afklaret, hvor Sundhedshuset skal placeres, og præcis hvilke funktioner, der skal være plads til i huset. Den gamle station i spil Udvalgets politikere fik på det seneste møde orientering om et skitseprojekt, der er kommet fra Arne Andersen Vrå A/S. Firmaet foreslår en placering af Sundhedshuset, hvor den gamle Falck-station i Vestergårdsgade ligger. - Debatten om, hvor Sundhedshuset skal ligge fortsætter. Overvejelserne går på, om det skal ligge centralt i midtbyen eller uden for byen ved Agdrupvej. - Det er fint, at vi har et alternativ, for på den måde kan byrådet tage stilling til, hvilken løsning man ønsker. Lægers ønske vejer tungt Thomas Krog mener personligt ikke, at placeringen af Sundhedshuset er altafgørende. - Jeg er ikke fortaler for den ene eller den anden placering. Jeg er fortaler for, at vi får Sundhedshuset. Og her er dialogen med regionen og de praktiserende læger vigtig. Han tilføjer dog, at de praktiserende læger har peget på grunden ved Agdrupvej, som den bedste placering af et kommende sundhedshus. - Det vejer selvfølgelig tungt for mig. Parkeringsforhold og kørsel til huset skal vurderes, inden beslutningen om placering træffes. - Men hvor store disse problemer er, afhænger af hvor mange funktioner, der kommer ind i huset. Jo mindre huset bliver med eksempelvis speciallæger og fysioterapeuter, jo mere oplagt er det at placeres det midt i byen. - Jeg forstår godt, folk ønsker, deres praktiserende læge skal have klinik midt i byen. Men for en hudlæge, der trækker folk til fra hele Vendsyssel er det mere oplagt med en placering, hvor der er gode tilkørselsforhold og parkeringspladser. Grønt lys til delt ejerskab Sundhedshuset er kommet et skridt nærmere, idet Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har godkendt, at Brønderslev Kommune og Region Nordjylland etablere et I/S, der kan stå bag byggeriet af det kommende sundhedshus. - Det betyder, at der kan være delt ejerskab mellem region og kommunen. Vi kender endnu ikke fordelingsnøglen, men det betyder, at de tilskud, vi har fået fra staten skydes ind i det fælles selskab, oplyser Thomas Krog og henviser til de 45 mio. kroner, som Brønderslev-projektet er stillet i udsigt. Størst og dyrest Af de fem lægehus-projekter, som staten har støttet i Nordjylland, har Brønderslev fået flest penge. - Det skyldes, at vores projekt er større, fordi kommunen har sagt, at vi vil gå ind i projektet med kommunale funktioner. Andre kommuner laver udelukkende lægehuse. Ifølge loven må regionen ikke eje hele bygningen og leje en del af den ud til kommunen. - Og vi vil rigtig gerne have kommunale funktioner ind i Sundhedshuset. En anden mulighed er, at kommunen bygger huset og lejer det ud til lægerne. - Det må vi godt, men hermed ville Brønderslev Kommune få en hel del penge ud at svømme. Derfor er det bedst for os, at kommunen betaler og ejer den del, der har kommunale funktioner og regionen betaler den del, som skal huse lægerne.