EMNER

To år uden flygtninge

Dårligt uddannede kvinder og højtuddannede mænd giver problemer

AALBORG:Samtidig med, at Aalborg Kommune oplever, at flygtninge i stort antal forlader Aalborg, så sker der også et næsten totalt stop for tilgang af ny flygtninge. I år har kommunen kun modtaget otte flygtninge. I resten af 2003 kommer der ikke flere, og ifølge den aftale, der er lavet mellem staten og kommunerne om fordelingen af de kommende års flygtninge, så skal Aalborg hverken i 2004 eller i 2005 modtage ny flygtninge. Tidligere har den årlige kvote været på omkring 80. De oplysninger kom socialrådmand Birgit Ekstrøm (S) med i går, da hun på byrådets møde redegjorde for den fremtidige integrationsindsats i Aalborg Kommune. En væsentlig ændring i arbejdet bliver, at den arbejdsmarkedrettede indsats bliver styrket. Den faldende tilgang af flygtninge betyder en række omlægninger internt i socialforvaltningen. Socialrådmanden glædede sig over, at den virksomhedsrettede indsats har givet gode resultater, hvilket også bliver fremhævet af konsulentfirmaet PLS Rambøll, der har undersøgt integrationsarbejdet. SF-eren Anne-Dorte Krog bemærkede, at der i integrationsarbejdet er vanskeligheder med lavtuddannede kvinder og med højtuddannede mænd. Vedrørende problematikken omkring de lavtuddannede kvinder, sagde Anne-Dorte Krog: - Det er vigtigt, at samfundsforståelse også bliver bragt ind. For børnene er det afgørende, at forældrene forstår samfundet. Det samme problem kom socialdemokraten Mai-Britt Iversen ind på. Hun sagde: - Det er vigtigt, at flygtningene får integreret deres børn, og her er vi ved at tage konsekvensen. Hun så et problem i satsningen på at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde, når der sker en vækst i den almindelige arbejdsløshed. Over for kvinder med ringe skolegang og ingen eller begræsnet ehvervserfaring peger PLS Rambøll på, at det på kort sigt kan være vigtigt at støtte op om børnenes og familiens integration, mens tilknytningen til arbejdsmarkedet kommer ind i et mere langsigtet perspektiv. - Det er lige ved, at vi for at holde maskineriet kørende mangler flygtninge, bemærkede Mads Thomsen (V). Han tilføjede, at det var lige før, at han havde lyst til at skamrose regeringen for dens indsats på flygtningeormådet. Den sidste bemærkede provokerede både Inge Ibsen Fomcenco (KrF) og Anne-Dorte Krog (SF). Ingen af dem så nogen grund til at rose regeringen. Inge Ibsen Fomcenco så dog forslaget til en fremtidig integrationsindsats i Aalborg som et skridt i den rigtige retning.