To årige valg til skolebestyrelse

} ARDEN: Flere forældre får muligvis lyst til at sidde i skolebestyrelsen i Arden, såfremt de kun vælges for to år ad gangen. Det er tanken bag ønsket om forskudte skolebestyrelsesvalg i kommunens største skole. Som den eneste overbygningsskole modtager den børn fra alle landsbyerne. Men forældre fra Oue, Valsgaard, Astrup har sjældentlyst til at forpligte sig på fire år, når deres barn ofte kun går tre år på Arden Skole. Nu håber skolen så, at to-årige valgperioder vil fremme lysten hos forældre fra andre byer end Arden. Børne- og kulturudvalget har sagt god for eksperimentet.