To-årigt forsøg med plads til begejstring

Projekt Dynamik skal sætte gang i de ledige gennem opgaver

FREDERIKSHAVN:Revalideringscenter Frederikshavn har - i samarbejde med Knivholt Hovedgård - udviklet et forslag til tilbud til især de langtidsledige, i et forsøg på at skabe flere jobs i lokalområdet. Et toårigt forsøgsprojekt - Projekt Dynamik - skal være katalysator for skabelse af ny nicher og hidtil oversete jobmuligheder. Et af elementerne som én projektets idémænd, lederen af RevalideringsCenter Frederikshavn, Ole Schwartz, anfører, er at udviklingen af flere jobs bl.a. kan ske ved at gøre erhvervslivet ansvarligt for, at flere af de gamle håndværk, der med værfters og andre virksomheders lukning, er ved at uddø, kan genoptages og videreudvikles, så de igen kan blive efterspurgte produkter. - Vi har i snart et halvt år samarbejdet med Kvinholts forvalter, Olav Madsen, om udvikling af projektet. I et forsøg på at hjælpe folk ud af arbejdsløsheden og samtidig skabe større oplevelses- og kulturturisme, har revalideringscenteret og Olav Madsen udstukket rammerne for et sådant projekt, siger Ole Schwartz. RevalideringsCenter Frederikshavn, hvor Projekt Dynamik er udviklet, hører under socialdistrikt 1, der - foruden Frederikshavn Kommune - også dækker Sæby, Skagen og Læsø. Før sommerferien har Ole Schwartz derfor henvendt sig skriftligt til kommunerne, turistforeningerne, AF's lokalafdelinger, samt virksomheder i kommunerne, for at stikke en finger i jorden omkring opbakning til projektet. Både med hensyn til interesse og med hensyn til økonomisk opbakning. - På den måde håber vi på at få økonomisk tilskud flere steder fra. For er der interesse, skal vi i gang med at finde ud af, hvordan Projekt Dynamik kan finansieres. Og er der intersse vil vi også overveje at søge EU's Mål 3. midler, siger Ole Schwartz. I aktiv Afdelingen på Frederikshavn Kommune ser med med interesse på Projekt Dynamik. - Projekt Dynamik er et meget interessant projekt, og det vil vi tage med på vores arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 12. august, hvor vi vil se postitivt på det, siger konstitueret afdelingsleder i Aktiv-Afdelingen Jørgen Træholt.