EMNER

To-årigt kontrolforsøg med flexjob

Koordinationsudvalget har bevilget pengene til en fuldtidsmedarbejder i kommunen

HALS:Det lovpligtige koordinationsudvalg i Hals Kommune har oprettet en fuldtidsstilling over to år, fra november, med det formål, at fungere som koordinator mellem kommunen- arbejdspladser og personer der er visiteret til flexjob.m.fl. - Medarbejderen, Peter Pilgaard, skal være samarbejdspartner med de firmaer, der tager det sociale ansvar at have personer, der er visiteret til flexjob, men også andre, hvor der skal tages hensyn til, bl.a. fastholdelse på arbejdspladsen ved sygdom, orienterede LO repræsentant i koordinationsudvalget, Erik Drejer, på LOs repræsentantskabsmøde. Udvalget kan iværkssætte sådanne projekter, hvor kommunen så efter forsøgsperioden kan overtage det, hvis det viser sig at fungere. - Det er de meldinger, vi får fra kommunen, som danner baggrund for de projekter, som koordinationsudvaget sætter igang. Altså et bredt udsnit af, hvad der rører sig indenfor området, siger Erik Drejer. Det er koordinationsudvalget, der har stillet midlerne på ca. 700.000 kr. tilrådighed. Udvalget består af Poul Erik Lyngdorf (A) som formand, Erik Drejer, LO-repræsentant, samt repræsentanter fra tjenestemændene, praktiserende læger, parbejdsgiverne, Dansk Handicap Forbund, AF samt Integrationrådet.